Kazakhgate

Delpérée mag onderzoekscommissie Kazakhgate voorzitten onder toezicht

Francis Delpérée mag de parlementaire onderzoekscommissie naar de affaire-Chodiev voorzitten. Het ziet er echter naar uit dat hij nauwlettend in het oog zal worden gehouden, om geen schijn van partijdigheid te creëren. Bovendien kondigde Delpérée zelf aan dat hij zich indien nodig zal laten vervangen, of zelfs bepaalde beraadslagingen niet zal bijwonen.

2 Francis Delpérée (cdH). © BELGA

Het had de voorbije dagen heel wat voeten in de aarde alvorens Delpérée (cdH) tot voorzitter kon worden aangeduid van de onderzoekscommissie. Die moet zich onder meer buigen over de manier waarop de wet op de verruimde minnelijke schikking - de afkoopwet - tot stand is gekomen.

Hij was als toenmalig senator een van de ondertekenaars van de reparatiewet die na de goedkeuring van de afkoopwet moest worden gestemd. Bovendien werd hij gedecoreerd door de Orde van Malta. Via die organisatie zou een aantal spilfiguren in het dossier met mekaar in contact zijn gebracht.

Share

'Ik heb zelfs nooit iemand van de Orde van Malta ontmoet'

Francis Delpérée

N-VA ondernam tijdens de installatievergadering vanmiddag nog een ultieme poging om de oppositie een consensuskandidaat naar voren te laten schuiven. "We geloven dat elke schijn van partijdigheid nefast is en conclusies en aanbevelingen kan besmetten", sprak Sophie De Wit. Een schijn van partijdigheid in hoofde van de voorzitter zou als een "zware schaduw" boven de commissie kunnen blijven hangen, luidde het.

Delpérée stelde in Villa Politica dat de ophef rond zijn voorzitterschap "schermutselingen" waren van "groepen die misschien zelf kandidaat waren om dezelfde functie uit te voeren". Hij verwijst naar de "regels van het proportionalisme", waardoor het de beurt was aan cdH om een voorzitter te kiezen. "En ik was de kandidaat van cdH", aldus Delpérée. 

Delpérée stelde ook dat de decoratie die hij van de Orde van Malta heeft ontvangen een beloning was voor zijn universitaire verdiensten. Hij heeft naar eigen zeggen die eremedaille niet uit handen van iemand van de Orde van Malta ontvangen. "Ik heb zelfs nooit iemand van de Orde ontmoet."

"Waarheid is mijn beste vriend"

Vincent Van Quickenborne (Open Vld) benadrukte dat het Bureau van de onderzoekscommissie een belangrijke rol toebedeeld krijgt. "Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal ervoor te zorgen dat alles correct verloopt", stelde Sonja Becq (CD&V).

Share

Delpérée zal waarschijnlijk zelf moeten getuigen voor de commissie en zich dan laten vervangen als voorzitter

"De waarheid is mijn beste vriend", verzekerde Delpérée de commissieleden, nadat hij de voorzittersstoel had ingenomen. "In die geest zal ik deze commissie voorzitten". David Clarinval (MR) wilde van Delpérée weten hoe hij die onpartigheid concreet zal garanderen. Die antwoordde dat hij naar alle waarschijnlijkheid zelf zal moeten getuigen voor de commissie en zich dus zal laten vervangen. Indien het bij discussies, bijvoorbeeld over de Orde van Malta, beter is dat hij niet deelneemt, zal Delpérée die ook niet bijwonen, gaf de cdH'er aan.

Delpérée wou in Villa Politica niet verder ingaan op de twijfels rond zijn voorzitterschap. "Ik bén de voorzitter van de onderzoekscommissie", zei Delpérée stellig. "Ik ken de regels, en die regels gelden."

Naast de voorzitter duidde de onderzoekscommissie ook haar ondervoorzitters aan. Dat worden Sophie De Wit (N-VA), Dirk Van der Maelen (sp.a) en Georges Gilkinet (Ecolo). Eric Massin (PS), David Clarinval (MR), Sonja Becq (CD&V) en Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zijn aangeduid als verslaggevers.

De commissie komt volgende woensdag voor het eerst samen om haar "methodologie" te bespreken, zei Delpérée. Het mandaat van de commissie duurt drie maanden, maar die periode is verlengbaar.

Share

'Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal ervoor te zorgen dat alles correct verloopt'

Sonja Becq, CD&V

"Slechte start"

2 Peter De Roover. © photo_news

N-VA-fractieleider Peter De Roover noemt de keuze voor Delpérée als commissievoorzitter in Villa Politica een "slechte start voor de commissie". "Dit is een onkiese en gevoelige aangelegenheid. Wanneer de voorzitter van die commissie dan iemand is die op meerdere manieren in die zaak wordt genoemd, is dat geen goede start." De Roover verwijst daarmee niet alleen naar het ereteken dat Delpérée ontving van de Orde van Malta, maar ook naar het feit dat hij het omstreden amendement op de afkoopwet mee heeft ondertekend. 

Dat de commissie gedoemd is te mislukken, vindt De Roover wat te kort door de bocht. Hij benadrukt wel dat ondervoorzitter Sophie De Wit Delpérée met argusogen zal volgen. "Bovendien bestaat de commissie niet alleen uit een voorzitter, het is een groep van 17 mensen", aldus De Roover. 

Share

'Delpérée wordt door niemand gesteund, het is dus wel heel bizar dat hij toch voorzitter wordt'

Peter De Roover

Desalniettemin roept hij de media en de burgers op om de onderzoekscommissie aandachtig te volgen. "Wij snappen ook niet dat cdH heeft doorgezet en de oppositie de stap niet heeft durven zetten om een alternatieve kandidaat voor te stellen. Delpérée wordt door niemand gesteund, het is dus wel heel bizar dat hij toch voorzitter wordt."

nieuws

cult

zine