Intercommunales

De Wever en Antwerpse schepenen maken vergoedingen bekend

1 Antwerps burgemeester Bart De Wever. © EPA

Het Antwerpse stadsbestuur wil jaarlijks een lijst voorleggen met de mandaten en vergoedingen van de burgemeester en schepenen. Dat kondigt de N-VA aan in nasleep van de Publipart-affaire in Gent.

Volgens de N-VA bevat het Antwerpse bestuursakkoord "de ambitie dat de stad transparant moet zijn". "Daarom besliste het college vandaag om jaarlijks een lijst voor te leggen met een overzicht van de verkozen mandaten van de burgemeester en schepenen, alsook van de publieke en private mandaten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit hun mandaat of vertegenwoordiging vanuit de stad, of uit mandaten die hen door een hogere overheid zijn toegewezen."

Eerder maakten ook al de Gentse afdelingen van sp.a en Groen hun mandaten en vergoedingen bekend. Gisteren breidde sp.a dat iniatief uit naar alle mandatarissen.

De lijst zal jaarlijks voorgelegd worden op de themacommissie intergemeentelijke samenwerking. Hij bevat de mandaten die in de loop van het voorafgaande jaar werden uitgeoefend, de bruto vergoedingen, en het aantal aanwezigheden op vergaderingen in dat jaar.

Maximaal anderhalve maal vergoeding Vlaams Parlement

De N-VA wijst er voorts op dat de som van de de wedde van burgemeester of schepen en van de vergoedingen, wedden en presentiegelden voor andere activiteiten, geplafonneerd is. "Die som is gelijk aan of lager dan anderhalve maal de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement. Als het plafond wordt overschreden, wordt de som van die vergoedingen, wedden of presentiegelden verminderd tot het passende bedrag."