Maandag 27/03/2023

Interview

‘De groep die stilletjes thuiszit, moet desnoods bij het nekvel naar de VDAB worden geleid’

‘Ik ontving al tientallen haatberichten: 'We zullen uw dochter de strot oversnijden.’’
 Beeld johan jacobs
‘Ik ontving al tientallen haatberichten: 'We zullen uw dochter de strot oversnijden.’’Beeld johan jacobs

De grootste bekken van de N-VA voeren vandaag het hoogste woord, want zij kwamen het minst gehavend uit de verkiezingsstrijd. Theo Francken liep amper een schram op in zijn boksmatch met Dries Van Langenhove, en in Limburg kroonde Zuhal Demir zich tot de stemmenkoningin. In haar eerste grote interview na de afstraffing van de N-VA zet ze dan ook de lijnen voor de toekomst uit. ‘De ramadan is niet alleen leuk en trendy. Mag dat nog gezegd worden?’

rl

Was de klap van 26 mei een verrassing voor u?

“Nee. Tijdens de campagne ben ik voortdurend onder de mensen geweest, op markten en evenementen. Veel mensen waren boos en hadden hun geloof in de politiek verloren.

“Twee dingen kwamen altijd terug: ‘We betalen te veel belastingen’ en ‘Die vreemdelingen krijgen hier meteen de jackpot’. De meesten hielden de traditionele partijen daar verantwoordelijk voor, maar ook ons. Daardoor wist ik dat de extreme partijen zouden winnen.”

In 2014 was uw partij de uitdager, maar de ontgoocheling over het N-VA-beleid is enorm. Zelden werd een regering zo zwaar afgestraft. Waaraan ligt dat?

“Je kunt in vijf jaar niet rechttrekken wat al dertig jaar scheefloopt. Zeker niet met een coalitiepartner die je beleid saboteert. Wij wisten al lang dat ongecontroleerde migratie weerstand oproept bij de mensen, maar CD&V belette ons om dat aan te pakken. Na de vluchtelingencrisis van 2015 wilden we de gezinshereniging bemoeilijken, omdat dat de grootste toegangspoort naar ons land blijft. Door de inkomensvoorwaarden te verstrengen, wilden we onze sociale zekerheid beschermen. Mensen moesten bewijzen dat ze zélf voor hun inreizende familieleden konden zorgen. CD&V blokte die verstrenging af, om te bewijzen dat wij niet konden besturen.

“Als staatssecretaris ben ik ook op die cynische afbraakpolitiek gebotst. De noden van de gehandicapten waren zo groot dat er extra geld nodig was. Samen met de vakbonden werkte ik een gedetailleerd voorstel uit, maar Kris Peeters weigerde die budgetverhoging goed te keuren. Hij gunde het mij gewoon niet. Door mijn terugkeer naar Limburg was ik een concurrent van Wouter Beke geworden en mocht ik vooral geen punten scoren in de regering. Zo speelde CD&V politieke spelletjes op de kap van de gehandicapten. Leg dat maar eens uit, als christendemocraten.

“Elke sociale maatregel die van ons kwam, probeerden ze te boycotten, want zíj moesten het sociale gelaat zijn. Na de val van de regering nam Peeters mijn bevoegdheden over en was er plots wel geld om een aantal zaken te regelen. Dat het zo werkt in de politiek, heeft me echt gedegouteerd. Ministers moeten hun volk dienen in plaats van elkaar te koeioneren. De mensen zijn dat beu.”

De mensen voelden zich ook bedrogen door de verhoging van de pensioenleeftijd: die had niemand vooraf aangekondigd.

“Wij hadden voor de verkiezingen gezegd dat we eerst door de zure appel zouden moeten bijten voor het beter kon worden. Mensen in België werken gemiddeld 33 jaar, véél minder dan in andere landen. Dat verschil is niet houdbaar.

“Misschien hebben we die pensioenmaatregelen niet goed genoeg uitgelegd, maar de vakbonden maakten het ons ook moeilijk door te doen alsof iedereen onmiddellijk tot 67 jaar zou moeten werken. Zelfs na 2030 zal bijna niemand dat moeten doen. De effectieve pensioenleeftijd ligt op 61 jaar. Wie op zijn 18de is beginnen te werken, zal kunnen stoppen op zijn 63ste.”

'45 procent van de Vlamingen heeft voor een Vlaamsgezinde partij gestemd: dat momentum moeten we gebruiken’ Beeld johan jacobs
'45 procent van de Vlamingen heeft voor een Vlaamsgezinde partij gestemd: dat momentum moeten we gebruiken’Beeld johan jacobs

Mensen snakken naar een draaglijker ritme, maar kregen alleen te horen dat ze langer moeten doorgaan. Had de regering geen maatregelen moeten nemen die dat ook mogelijk maakt?

“Kris Peeters heeft zijn wet op werkbaar werk afgeleverd, en we hebben het tijdskrediet uitgebreid voor mensen die thuis willen blijven om voor een ziek familielid te zorgen. Alleen de deal over de zware beroepen viel in duigen, omdat CD&V dat per se aan de sociale partners wilde uitbesteden. Toen die beslisten dat de helft van de ambtenaren een zwaar beroep had, was de discussie morsdood.”

Het resultaat was dat de mensen niet meer wisten waar ze aan toe waren.

“Dankzij de website mypension.be kan iedereen zien waar hij aan toe is. Alleen de regeling voor de zware beroepen zit daar nog niet in. De volgende regering zal die knoop moeten doorhakken, want je kunt kleuterleidsters, verpleegsters en bouwvakkers niet vragen om tot hun 63ste door te gaan.

“Maar jongeren die vrezen dat ze later geen pensioen meer zullen hebben, zouden blij moeten zijn met ons beleid. De regering-Michel is erin geslaagd om de toename van de vergrijzingskosten te halveren. Tien jaar geleden zei Michel Daerden nog dat hij de pensioenen maar tot 2015 kon garanderen. Wij hebben die betaalbaarheid veiliggesteld.”

Ondertussen vraagt de kiezer een minimumpensioen van 1.500 euro.

“Wij willen gepensioneerden een dertiende maand pensioen bijgeven, maar wel op voorwaarde dat ze een volledige loopbaan hebben gewerkt. Vlaams Belang en de socialisten willen dat voor iedereen doen, ook voor wie nooit heeft gewerkt. Dat is onbetaalbaar.

“Iedereen kent het voorbeeld van de twee Waalse vriendinnen: degene die 33 jaar werkloos was geweest, had een hoger pensioen dan haar vriendin die 40 jaar had gewerkt en een eigen zaak had gehad. Hallo! Waarom zouden mensen dan nog gaan werken?”

Toch vindt socioloog Mark Elchardus dat de N-VA socialer moet worden om een volkspartij te kunnen blijven: ‘De kritiek dat ze voor de rijken en de multinationals rijden, is zeer schadelijk.’

“Ik aanvaard die stempel niet. Ons programma bevat genoeg sociale elementen, maar we hebben ze misschien te weinig in de verf gezet. We hebben tienduizenden werklozen aan de slag geholpen. De taxshift was gericht op de laagste lonen. En we willen de belastingschijf van 45 procent schrappen, omdat mensen die 2.300 euro bruto per maand verdienen daar al onder vallen. Dat zijn geen rijke mensen, het is sociaal om hen netto meer te laten overhouden.”

Acht op de tien Belgen vindt dat de grote vermogens meer moeten bijdragen. Hoelang kan een partij die steevast op zoek is naar een ‘draagvlak’ dat nog afhouden?

“Ik wil binnen onze partij graag mijn nek uitsteken voor meer fiscale rechtvaardigheid. Overuren worden keihard belast, we moeten hetzelfde doen voor vermogenswinsten. Maar: dat vereist wel een systeem dat werkt, en dat geen massale kapitaalvlucht veroorzaakt.”

Stoorzender

Heeft de N-VA fouten gemaakt in de campagne?

(blaast) “Zo’n campagne wordt meestal beheerst door onvoorziene incidenten, zoals de zaak-Julie Van Espen.”

Marketeer Fons Van Dyck noemde dat drama een beslissend moment: ‘Voor de verongelijkte Vlaming was dat het zoveelste bewijs dat het systeem niet werkt.’

“Toen ik het nieuws hoorde, ben ik in tranen uitgebarsten en heb ik de campagne twee dagen stopgezet. Ik had in debatprogramma’s kunnen gaan vertellen dat ik nieuwe zorgcentra voor slachtoffers van seksueel misbruik had geopend, maar ik heb alle aanvragen geweigerd. Het was niet het juiste moment om een grote kwek op te zetten. Er was een kínd gestorven. De manier waarop Vlaams Belang dat heeft uitgebuit met gesponsorde berichten op Facebook, vond ik degoutant.”

Een ander beslissend moment was toen Bart De Wever toegaf dat de N-VA de pensioenleeftijd in de toekomst nog verder wil verhogen. Beging hij een flater?

“Niet die uitspraak heeft ons stemmen gekost, wel de manier waarop de pers dat heeft geframed. Bart zei dat we de pensioenleeftijd in de verre toekomst moeten koppelen aan de stijgende levensverwachting. Het Nieuwsblad maakte daarvan: ‘N-VA wil pensioenleeftijd nog hoger dan 65 jaar’. Alsof het over de komende legislatuur ging. Dan is het logisch dat mensen boos worden.”

De Leuvense politicoloog Bart Maddens zegt dat De Wever voor het eerst fouten heeft gemaakt in de campagne. ‘In de laatste week liet hij zich verleiden tot arrogantie. Hij noemde Groen een prutspartij en vergeleek Vlaams Belang met een drol in krantenpapier. Ook die paljas-uitspraak tegenover Van Grieken was niet slim.’

“Niemand is onfeilbaar. Die paljas-uitspraak had mij ook kunnen overkomen. Ik heb Kris Peeters ook eens uitgescholden in volle commissie. Dat hoort niet, maar elke politicus kan zijn zelfbeheersing weleens verliezen.”

Heeft de N-VA het bedje voor Vlaams Belang gespreid door zoveel over migratie en identiteit te praten?

“De traditionele partijen hebben hun ogen altijd gesloten voor de problemen: de gedwongen huwelijken, vrouwenbesnijdenis, hoofddoeken op school, gettovorming… Wat heeft dát opgeleverd?

“Pas toen wij met een alternatief verhaal kwamen, werd de opgang van Vlaams Belang gestopt. Het beste bewijs is de verkiezingsuitslag van Theo Francken. Hij wordt altijd geviseerd, maar in zijn provincie heeft Vlaams Belang minder gewonnen dan elders, en zijn opvolgster Maggie De Block werd afgestraft. Dat bewijst dat de mensen zijn beleid wel konden smaken.

'Wij praten in alle discretie met de PS. Maar voor ons moet dat uitmonden in confederalisme.'

 Beeld johan jacobs
'Wij praten in alle discretie met de PS. Maar voor ons moet dat uitmonden in confederalisme.'Beeld johan jacobs

“De andere partijen proberen ons voortdurend af te schilderen als onmensen, omdat wij die problemen serieus nemen. Ze stonden te applaudisseren voor het Marrakechpact en de welkomstcultuur van Angela Merkel. Toen wij de toegang tot het kindergeld probeerden te verstrengen, kregen we de volle laag van Nahima Lanjri (CD&V-Kamerlid, red.) Zij noemde dat een discriminerend voorstel dat de samenleving zou opdelen in A- en B-burgers. Vandaag vraagt haar partij zich verwonderd af hoe ze het thema migratie zo kon onderschatten. Door ons systematisch tegen te werken, hebben ze de terugkeer van Vlaams Belang zelf veroorzaakt.”

Walter Pauli schreef in Knack dat u toch ook eens voor de spiegel moet gaan staan, omdat u ‘geen kans liet schieten om stennis te schoppen’. De N-VA verloor bijna vijftigduizend kiezers in Limburg, dat is meer dan een kwart vergeleken met 2014.

“Elders ging onze partij even sterk achteruit. Maar met 61.000 voorkeurstemmen ben ik wel veruit het grootste stemmenkanon van Limburg. Tussen haakjes: Wouter Beke had er 44.000. Ik heb drie keer meer stemmen gehaald dan vijf jaar geleden in Antwerpen.

“De Limburgers hebben me snel in de armen gesloten, maar de traditionele politiek beschouwde me als een stoorzender. Men vond dat ik polariseerde, omdat ik wees op de parallelle samenlevingen, de islamscholen die kinderen willen sluieren en de radicale moslimbewegingen die subsidies krijgen… De traditionele partijen vormden hier al tientallen jaren een gezellige kliek en regelden alles onder elkaar. Door mijn komst werd dat moeilijker. Het doet deugd dat de kiezer nu heeft gezegd dat ík de stem van Limburg moet zijn in Brussel, terwijl de klassieke machthebbers zwaar zijn afgestraft.”

U noemde CD&V een moslimpartij. Is dat niet een klein beetje polariserend?

“Ik had gelijk! Kijk naar wat er met Yasin Gül is gebeurd. CD&V plaatst die man op de lijst voor het Vlaams Parlement, terwijl er op zijn Facebookpagina een filmpje stond waarin hij in een stamcafé van de Grijze Wolven (een extreemrechtse Turkse organisatie, red.) de wolvengroet brengt en zingt dat ‘we zullen blijven vechten tot de Turkse vlag over de hele wereld wappert’. Die organisatie is fascistisch, verwerpt onze westerse waarden en wil de Turken Turks houden.

“CD&V ontkende altijd dat ze Grijze Wolven in hun rangen hadden, maar toen dat nieuws uitlekte, konden ze niet anders dan hem uit de partij zetten. Nu blijkt dat dat een schijnuitzetting was: Gül is nog altijd schepen in Heusden-Zolder, hij bleef het CD&V-logo gebruiken en ging door met campagne voeren, samen met lijsttrekker Lode Ceyssens. Gül zit ook nog altijd in de Limburgse integratieraad, die aangestuurd wordt door CD&V. (Tikt tegen haar slaap) Hallo!

“Ook andere Limburgse schepenen van CD&V, de sp.a en Groen behoren tot de Grijze Wolven of onderhouden er nauwe banden mee. Verschillende gemeenten subsidiëren ook verenigingen als Milli Görüs, die hier islamscholen willen oprichten en kinderen willen verplichten om een hoofddoek te dragen.”

Waarom doen politici dat?

“Om de Turkse stem binnen te halen. Dat ze daardoor de apartheid zélf organiseren, nemen ze er blijkbaar graag bij. De frustratie daarover bij de bevolking was er al voor ik hier ‘onrust kwam stoken’. Veel mensen noemden Wim Dries (de CD&V-burgemeester van Genk, red.) ‘Wim Moslim’. En zijn partijgenoot Ali Caglar, ook een Grijze Wolven-sympathisant, werd ‘de Turkse burgemeester’ genoemd, omdat hij als schepen alles regelde voor de Turkse gemeenschap. Intussen is hij veroordeeld voor corruptie, schriftvervalsing en banden met de Hells Angels.

“Als je dweept met extremisten, moet je niet schrikken dat de kiezer naar extreme partijen overloopt om daartegen te protesteren. CD&V is de grootste schuldige voor het succes van Vlaams Belang.”

Moslimbashing

In de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen werden u en uw dochtertje bedreigd. Was dat nu ook zo?

“De dag na die affaire-Gül waren al mijn affiches beklad met Grijze Wolven-tekens. De boodschap was duidelijk: ‘Handen af van ons imperium.’ Ik ontving ook tientallen haatberichten: ‘We gaan uw moeder uit haar graf sleuren en verkrachten, we zullen uw dochter de strot oversnijden en neuken in haar slokdarm’. Twee van die mannen zijn al veroordeeld door het gerecht. Allebei zeiden ze dat ze het moest van de moskee.”

Wordt u niet bang van die bedreigingen?

“De eerste keer wel, maar ik heb ermee leren leven. Het motiveert me nog meer om ervoor te zorgen dat de subsidies voor die organisaties worden stopgezet.”

Waarom vindt u het in zo’n gespannen sfeer nodig om moslims te provoceren? U noemde de ramadan ‘een uiting van hoe een religie het maatschappelijk leven wil controleren en domineren’.

“Dat was naar aanleiding van Ramadamadingdong op Studio Brussel. Dat de openbare omroep daar een programma aan wijdt is niet erg, maar dat mag geen kritiekloze propaganda worden.”

CD&V’er Youssef Kobo zei dat moslims zich hier niet welkom voelen door dat soort ‘moslimbashing’.

“Dat is toch niet bashen? Van mij mag elke moslim meedoen aan de ramadan, maar er zijn ook nadelen aan verbonden. Op campagne heb ik met meisjes gepraat die zeiden dat de islam hen koud laat, maar dat ze toch moeten meedoen aan de ramadan. Anders worden ze verstoten. Ik krijg ook berichten over kinderen die al op hun 8ste moeten vasten. Die mogen niet naar de zwemles en kunnen zich niet concentreren in de klas, omdat ze bijna flauwvallen van de honger. Werkgevers noteren in die periode meer werkongevallen. De ramadan is dus níét alleen leuk en trendy. Mag dat nog gezegd worden?”

Veel Vlaams Belang-kiezers herkennen hun eigen samenleving niet meer. Tegelijk voelen moslims zich hier niet aanvaard. Wat doe je daaraan?

“De spelregels voor iedereen heel duidelijk maken. Eén daarvan is: godsdienst is iets voor thuis en je dringt dat niet op aan anderen.

“We moeten ook veel meer mensen met een migratieachtergrond aan het werk krijgen, zeker vrouwen. Dat is dé sleutel tot een succesvol integratiebeleid.”

Hoe wilt u dat doen?

“Veel allochtone vrouwen staan niet op de radar van de VDAB. Sommigen vragen zelfs geen leefloon aan, omdat ze dan een contract moeten ondertekenen waarin voorwaarden staan, zoals een opleiding volgen of de taal leren. Als ze die niet nakomen, kunnen ze hun uitkering verliezen. Die vrouwen verkiezen een leven in armoede boven emancipatie. Vanwege oude rollenpatronen willen of mogen ze niet werken. Het is tijd voor de volgende emancipatiegolf. In de jaren 60 hebben we de Vlaamse vrouwen geëmancipeerd, nu moeten we hetzelfde doen voor de moslima’s.”

Maar welke stok achter de deur hebt u om hen te activeren?

“De groep die stilletjes thuiszit, moet door de gemeentebesturen in kaart gebracht worden en desnoods bij het nekvel naar de VDAB worden geleid. De nieuwkomers moeten we verplichten om zich, na hun integratiecursus, in te schrijven bij de VDAB.”

Het idee dat nieuwkomers hier meteen de jackpot winnen is wijdverspreid onder de bevolking. Hebben jullie dat wel voldoende ontkracht?

“Misschien niet. Die opvatting klopt alleszins niet. Nieuwkomers krijgen hier alleen bed, bad en brood. Pas na hun erkenning als vluchteling hebben ze recht op een leefloon en een installatiepremie van 1.500 euro om huisraad te kopen. Maar ze krijgen géén huis of een werkloosheidsvergoeding vanaf dag één. En als ze een leefloon trekken, staan daar voorwaarden tegenover.”

Vlaams Belang wil de toegang tot de sociale zekerheid beperken: nieuwkomers moeten hier eerst acht jaar legaal verblijven en drie jaar bijdragen aan de pot voor ze er iets uit kunnen krijgen.

“Als we willen dat de bevolking minder boos wordt, zullen we de drempel tot onze sociale zekerheid moeten verhogen. Voor de gehandicaptenuitkeringen heb ik dat gedaan. Vroeger ontvingen gehandicapten en oudjes die hier toekwamen via gezinshereniging onmiddellijk een inkomensgarantie. Ik heb dat verstrengd, waardoor ze dat pas na tien jaar krijgen.

“De socialisten vinden dat we honderdduizend sociale woningen moeten bijbouwen, maar laat ons eerst eens controleren wie een sociale woning betrekt terwijl hij daar eigenlijk geen recht op heeft, omdat hij nog een tweede verblijf in het buitenland heeft. In Antwerpen heeft N-VA-schepen Fons Duchateau dat uitgetest in een proefproject. We moeten dat uitbreiden naar heel Vlaanderen.”

Deportatie

Op Facebook plaatste u na de verkiezingen een bericht waarin u het cordon sanitaire afzweert. Een opmerkelijk statement voor iemand met uw afkomst.

“Ik ben blij dat dat cordon mij en mijn familie destijds heeft behoed voor een uitwijzing. De generatie-Dewinter joeg ons de stuipen op het lijf met hun 70-puntenplan. We kregen folders in de bus met een vliegtuig erop: ‘Terug naar eigen land’. Mijn ouders begrepen niet wat ze verkeerd deden. Mijn vader werkte, wij gingen braaf naar school en probeerden ons zo goed mogelijk te integreren. Maar het Vlaams Blok wilde ons naar islamscholen sturen, ter voorbereiding van onze deportatie. Bij een tienermeisje zoals ik kwam dat hard aan.

“Ik ben de vorige generatie politici dankbaar dat ze die waanzin hebben afgeblokt. Maar Vlaams Belang is een nieuwe partij met nieuwe mensen en andere ideeën.”

Met Filip Dewinter, Filip De Man en Dries Van Langenhove lopen er nog genoeg radicale figuren rond.

“Klopt. Dewinter heeft zelfs zijn 70-puntenprogramma niet afgezworen. Hij kan dus geen gesprekspartner zijn. Maar het zijn anderen die de lijnen uitzetten. Praten met een partij is ook niet hetzelfde als hun programma uitvoeren. Die hysterie moet stoppen. 800.000 Vlamingen hebben bij de verkiezingen aangegeven dat er een probleem is. Dat pak je niet aan door die kiezers al bij voorbaat uit te sluiten, zoals de andere partijvoorzitters op verkiezingsavond meteen deden. Hoe arrogant kun je zijn?

“Laat Vlaams Belang nu maar eens met concrete voorstellen komen. Hoe zien ze die migratiestop? Is dat juridisch mogelijk? Wat bedoelen zij met ‘Eerst onze mensen’? Zijn dat ook kleurlingen, moslims en Aziaten, of alleen de blanke Vlaming? In dat laatste geval stopt het meteen. Ons nationalisme is inclusief.”

Dat hele snuffelrondje tussen De Wever en Van Grieken is toch puur toneel om de rechtse kiezer te paaien? Vlaams Belang zál niet meebesturen, want er is nog een derde partij nodig in de Vlaamse regering.

“Als Vlaams Belang met een lijst aanvaardbare en democratische voorstellen komt, moeten we hun een eerlijke kans geven. Laat de andere partijen dan maar uitleggen waarom ze dat niet zien zitten. Dat is niet óns probleem.”

Sneuvelt het cordon in 2024, als de N-VA en Vlaams Belang samen meer dan 50 procent halen?

“Wij hebben dat cordon nooit ondertekend, dus dat zal ons niet tegenhouden. Maar alles zal afhangen van de voorstellen en figuren die ze naar voren schuiven. Als die partij proper wil zijn, moeten de vuile jongens eruit. Van Grieken profileert zich als Mister Proper, maar Filip Dewinter en Dries Van Langenhove zijn vuile lijsttrekkers. Dewinter probeert de gematigde koers van Van Grieken te doorkruisen met allerlei provocerende verklaringen, en met Van Langenhove staat zijn opvolger al klaar. Ik ben die ‘Pano’-reportage over Schild & Vrienden nog niet vergeten. Ik zou niet willen dat mijn dochter later met zo’n griezel zou thuiskomen.”

Volgens Karel De Gucht zijn de leiders van Vlaams Belang fascisten en hebben zeer veel Vlamingen niet zo’n probleem met racisme.

“Ik heb ook al wetenschappers horen verklaren dat racisme in de menselijke genen zit, maar wat heb je aan zulke verklaringen? De samenleving is divers en we zullen moeten samenleven, zo simpel is het.”

Wordt racisme te vaak ingeroepen als excuus?

“Het begrip wordt te veel uitgehold. Sommige partijen gebruiken het als politiek handelswaar. Ze kleven het op ons om anderen bang te maken, en dat vindt dan zijn weg naar de bevolking. Vraag eens aan agenten hoe vaak ze voor racist worden uitgescholden, omdat ze hun werk doen? Zo wordt racisme getrivialiseerd, en dat is jammer, want het blijft een probleem. Maar we moeten spaarzamer met dat woord omgaan.”

Confederale knoop

De Vlaamse regering wordt allicht een voortzetting van de Zweedse coalitie, en u wordt genoemd als minister.

“Ik denk dat de Limburger verwacht dat er iets met zijn massale stem gebeurt. Maar het is niet zeker dat ik minister word, onze voorzitter zal die puzzel moeten leggen.”

Wat wil de N-VA eigenlijk op federaal vlak? De Wever wil niet met de PS en Ecolo praten en bedreigt de andere partijen die misschien wél een federale regering willen vormen. Zo blokkeer je toch alles?

“Het is toch normaal dat wij niet willen dat er een regering komt zonder een meerderheid in Vlaanderen? Wij praten in alle discretie met de PS. Maar voor ons moet dat uitmonden in confederalisme. Er zijn maar twee opties: ofwel bedriegen we onze kiezers door een links beleid te voeren, ofwel gaan we voor confederalisme. Meer dan 45 procent van de Vlamingen heeft gestemd voor een Vlaamsgezinde partij. We moeten dit momentum gebruiken om onze voet te zetten. Dit is onze kans.”

'De traditionele partijen hebben bij de verkiezingen een hersenschudding opgelopen, maar als ze meestappen in het verhaal van de PS en Ecolo, zijn ze over vijf jaar hersendood.' Beeld johan jacobs
'De traditionele partijen hebben bij de verkiezingen een hersenschudding opgelopen, maar als ze meestappen in het verhaal van de PS en Ecolo, zijn ze over vijf jaar hersendood.'Beeld johan jacobs

Maar geen enkele Franstalige partij wil ervan weten.

“We zullen zien. Zelfs in Franstalig België beseffen ze dat het onmogelijk wordt om nog een federale regering te vormen. Met het confederalisme kunnen Vlaanderen en Wallonië hun problemen aanpakken op hún manier. Zij kunnen naar links, wij naar rechts. En we dragen daar elk apart de factuur voor.”

Dat laatste is onzin, schreef De Standaard onlangs. Europa zal België blijven beschouwen als één lidstaat. Als het Waalse beleid die regio naar de financiële afgrond voert, zal Vlaanderen nog steeds de rekening moeten bijpassen.

“Er zal een overgangsfase komen waarbij wij hen financieel blijven ondersteunen. Maar op een bepaald moment moeten ze zelfvoorzienend zijn. Als Vlaanderen en Wallonië daar onderling afspraken over maken, zal Europa die eerbiedigen.”

Frank Vandenbroucke noemt het confederalisme een fata morgana. Hij vreest dat de onderhandelingen daarover zullen leiden tot een brexitscenario: een jarenlange politieke crisis.

“Wie zegt dat dat drie jaar moet duren? En is het zo’n ramp dat de macht even naar het parlement verschuift? Daar kan men rustig doorgaan met wetten maken. De afgelopen zes maanden liep dat ook goed, met een regering in lopende zaken.”

Meent u dat nu? De brexit hangt in de lucht, de economie slabakt, de begroting ontspoort en de bevolking vraagt dringende maatregelen. Alexander De Croo zei in Terzake dat België zich niet kan permitteren om zich ‘te verliezen in allerlei avonturen die massa’s geld gaan kosten’.

“Hoe we dat gaan oplossen, zal ongetwijfeld aan bod komen in de gesprekken die nu bezig zijn.

“Ik verwacht dat de traditionele partijen zullen meestappen in het verhaal van de PS en Ecolo, met de smoes dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen vanwege de brexit, de begroting en het risico dat het land wordt geblokkeerd.

“Toch zou ik in hun plaats twee keer nadenken. De bode in het parlement vroeg me vandaag: ‘Mevrouw Demir, jullie gaan toch niet in een federale regering stappen? Jullie hebben al een blauw oog opgelopen, maar dan slaat de kiezer jullie een hersenschudding.’ De traditionele partijen hebben nú al een hersenschudding. Als ze kiezen voor Elio en Ecolo, zijn ze over vijf jaar hersendood.”

Dan kunt u in 2024 samen met Vlaams Belang de onafhankelijkheid uitroepen in het Vlaams Parlement.

“Dat is het Catalaanse scenario. Zo’n succes is dat niet geworden. Het moet anders kunnen. Wij zijn niet voor revoluties, maar voor een constructieve dialoog.”

Paul Jambers ziet heil in de hereniging van Vlaanderen met Nederland.

(lacht) “Ik heb veel sympathie voor de Nederlanders, maar ik wil niet weer gedomineerd worden door een andere natie. Geef me dan maar de onafhankelijkheid.”

©Humo

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234