politiek

CD&V scherp voor Francken: "Hij zou beter minder zagen op sociale media"

1 Staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken. Van de 32.235 asielzoekers in ons land die in 2017 het bevel kregen om het grondgebied te verlaten, zijn er volgens Europese cijfers maar 5.255 die dat effectief deden. ­Daarmee bengelt België op 22ste plaats, achteraan in het peloton van de 28 lidstaten van de Europese Unie. © Photo News

Van de 32.235 asielzoekers die in 2017 het bevel kregen om het grondgebied te verlaten, zijn er volgens Europese cijfers maar 5.255 die dat effectief deden. ­Daarmee bengelt België op 22ste plaats, achteraan in het peloton van de 28 lidstaten van de Europese Unie. Dat meldt Het Nieuwsblad vandaag.

"Francken zou beter minder zaniken op sociale media en werk maken van beleid dat echt werkt", reageert Europarlementslid Ivo Belet (CD&V). "Andere landen slagen er wel in om dat percentage omhoog te krijgen. Maar dat is hard labeur. Afspraken maken met andere staten, hen over de brug trekken met handelsakkoorden of ontwikkelingshulp."

Op het kabinet van Francken reageren ze verbaasd op de gegevens van Eurostat. "Het aantal uitwijzingen ligt rond de 11.000. Kan het beter? Ja, maar we werken er hard aan om nog efficiënter te zijn. Bovendien verlaten sommigen zonder enige vorm van hulp vrijwillig het land. En dat zit niet in de cijfers", luidt het.

Francken bijt van zich af

Ook Theo Francken zelf spreekt tegen dat zijn beleid inzake terugkeer van mensen in illegaal verblijf faalt. "De terugkeercijfers gaan omhoog, met een focus op het terugsturen van criminelen", zegt hij in een reactie vanuit Georgië, waar hij op missie is om Georgiërs af te raden om asiel bij ons aan te vragen. 

"Dit is schieten vanuit de heup", reageert Francken. "Het aantal plaatsen in de gesloten centra steeg deze legislatuur naar een recordhoogte. Bij mijn aantreden waren er 450 plaatsen, nu zijn dat er 620 en tegen 2022 zijn dat er 1.150". Ook het aantal akkoorden met herkomstlanden om toelating te krijgen voor repatriëring is toegenomen. "Er zijn akkoorden met belangrijke landen, zoals Marokko, Nigeria, Somalië en Irak en we proberen nog akkoorden te sluiten met de Maghreblanden", zegt Francken.

Share

Dit is schieten vanuit de heup.

Het aantal "special flights", beveiligde terugkeervluchten naar het land van herkomst, is gestegen tot één per week, klinkt het verder. Uitgerekend vandaag zijn er in Brussel voor het eerst twee special flights op één dag vertrokken. Eén vlucht bracht 12 mensen vanuit België naar Congo en Guinée, een tweede vlucht bracht vier mensen terug naar Albanië.

Francken zegt dat hij binnen de regering, waar ook CD&V deel van uitmaakt, al verschillende voorstellen heeft gedaan om de uitwijzingsprocedure verder te versoepelen en zo terugkeer te versterken. "Het zou handig zijn mochten we altijd van dezelfde partijen steun krijgen. Ik zal mijn voorstellen anders nog eens meenemen naar de ministerraad." 

cult

zine