Sociale Woning

CD&V en N-VA bakkeleien over eigen wetgeving rond voorwaarden voor sociale woningen

"Wil CD&V niet dat sociale woningen gaan naar wie ze nodig heeft?"

1 Vlaams minister voor Wonen Liesbeth Homans (N-VA). © BELGA

Gisteren raakte bekend dat zo'n 3.000 gezinnen hun sociale woning mogelijk kunnen verliezen doordat de regelgeving daaromtrent werd aangepast. Vandaag discussiëren de politieke partijen die de regelgeving aanpasten, over of ze die nog eens moeten aanpassen.

Vroeger mocht een sociale huurder geen eigen woning bezitten. In maart vorig jaar werd dat verstrengd, waardoor een huurder ook geen deel van een woning mag bezitten. Dat is soms het geval bij het overlijden van een ouder, waarna een kind een deel van de woning in handen krijgt waar vader of moeder nog in woont. Sociale huurders die ook een deel van een woning bezitten, hebben nu de keuze: afstand doen van het vermogen of de sociale woning verlaten. De overgangsperiode loopt tot 28 februari. Gisteren geraakte bekend dat drieduizend gezinnen op die manier hun sociale woning dreigen te verliezen.

N-VA wil zelfs nog een stap verder gaan. Het laat bij VRT weten dat ze nog een stap verder willen gaan. Het pleit voor een volledige vermogenstoets, waarbij alle bezit en inkomsten van mensen worden bekeken om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een sociale woning. Zo zouden bijvoorbeeld ook spaarcenten mee in rekening kunnen worden gebracht.

CD&V wil wetgeving opnieuw aanpassen

Vlaams parlementslid Katrien Partyka (CD&V) denkt dat zoiets niet haalbaar is. Ze pleit er ook voor om de nieuwe regelgeving aan te passen. "Natuurlijk moeten we misbruik aanpakken, maar intussen is duidelijk dat in het merendeel van de betrokken gevallen helemaal niet te kwader trouw wordt gehandeld", zegt ze. "Het verlies van de woning door het niet voldoen aan de eigendomsvoorwaarde is dan wel erg drastisch. Dat moeten we in kaart brengen en indien nodig de regelgeving aanpassen."

De partij zit vooral in met mensen die in de problemen komen via een erfenis. "Dit kan ertoe leiden dat een sociale huurder een dure procedure moet aanspannen tegen zijn eigen familie om toch maar in zijn woning te kunnen blijven. Dit zou zware sociale en financiële gevolgen hebben voor de betrokken sociale huurders. Dat kan niet de bedoeling zijn", aldus Partyka.

Zoals de wetgeving nu is vormgegeven lijkt ze voor meer problemen te zorgen dan dat misbruik daadwerkelijk wordt aangepakt, besluit CD&V.

Homans: "Dit is uitvoering regeerakkoord"

Homans deelt die mening niet. "Dit is de uitvoering van het regeerakkoord dat CD&V mee heeft goedgekeurd", antwoordt ze. Het voorbeeld van iemand die een klein deeltje van de ouderlijke woning in handen krijgt door een erfenis, is iets dat wordt ondervangen door de regelgeving, zegt ze. "Daarvoor hebben we net uitzonderingen voorzien. Een sociale huisvestingsmaatschappij doet ook steeds een billijkheidsonderzoek." Ze is dan ook niet van plan de wetgeving rond sociale woningen bij te sturen. 

Het stoort de minister dat er in de discussie niet wordt gepraat over personen die een sociale woning huren terwijl ze zelf een eigendom hebben aangekocht. Door de controles van de huisvestingsmaatschappijen zijn deze gevallen aan het licht gekomen en wordt het misbruik bestreden, argumenteert Homans.

nieuws

cult

zine