Sociale fraude

Belgische overwinning in strijd tegen sociale dumping

1 Europarlementslid Helga Stevens (N-VA): "Dit arrest zorgt ervoor dat Europese lidstaten niet langer machteloos staan tegenover valsspelers." © BELGA

België heeft een overwinning geboekt in de strijd tegen sociale dumping. Het Europees Hof van Justitie geeft ons land gelijk: nationale rechters mogen, in het geval van bewezen sociale fraude, de attesten van gedetacheerde buitenlandse werkkrachten negeren.

Share

'Dankzij deze uitspraak hebben onze sociale inspectiediensten een extra tool in handen om sociale dumping sneller te stoppen'

Staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld)

Het Europees Hof van Justitie boog zich dinsdagmiddag over een Belgische rechtszaak. De Belgische sociale inspectiediensten waren enkele jaren geleden op een bouwonderneming gestoten die al haar werk uitbesteedde aan Bulgaarse bedrijven die bouwvakkers naar ons land detacheerden. De werknemers waren zoals vereist in het bezit van een Bulgaarse A1-verklaring waarin werd verklaard dat ze aangesloten waren bij het Bulgaarse socialezekerheidsstelsel. 

Uit een onderzoek bleek dat deze bedrijven in Bulgarije eigenlijk geen activiteiten uitoefenden. De constructie bleek louter en alleen opgezet om de Belgische sociale verplichtingen te ontlopen.

nieuws

cult

zine