Arco

België legt Arco-deal voor aan Europa

1 Premier Charles Michel (MR). © Photo News

Premier Charles Michel heeft een formeel voorstel voor een Arco-oplossing voorgelegd aan de Europese Commissie. Die moet oordelen of het om illegale staatssteun gaat of niet. Het voorstel werd echter nog niet binnen de regering besproken. Dat schrijven De Tijd en l'Echo vandaag.

Volgens het voorstel, opgesteld met de hulp van het advocatenkantoor Clifford Chance, sluiten de Belgische staat, Belfius en Beweging.net (ex-ACW, waarvan Arco de financiële arm was) een dading met de bijna 800.000 Arco-coöperanten. In ruil worden lopende en eventuele toekomstige schadeclaims voor de rechtbank verworpen.

Als iedereen akkoord gaat, bedraagt de vergoeding voor de coöperanten 600 miljoen euro, of 40 procent van hun oorspronkelijke inleg. Dat bedrag doet al langer de ronde. Het geld zou komen van Beweging.net (35 miljoen euro), Belfius (25 miljoen euro) en vooral de staat. Die rekent onder meer op een superdividend dat Belfius zou uitkeren voor zijn beursgang (400 miljoen euro).

Les wel, volgens beide kranten werd het voorstel dat naar de Europese Commissie is gestuurd, nooit formeel goedgekeurd door alle coalitiepartijen. "Er is in de regering nooit over overlegd", luidt het volgens De Tijd in regeringskringen. Er kunnen dus nog aanpassingen gebeuren.

Het gaat om een plan B voor de Arco-coöperanten. Europa beschouwde een eerste poging van de toenmalige regering-Leterme als onrechtmatige staatssteun en verwierp de constructie. Vraag is hoe ze tegen dit voorstel zal aankijken. Het is niet duidelijk wanneer de Commissie zich zal uitspreken.

nieuws

cult

zine