Visafraude

Advocaat Melikan Kucam: “Hij meldde zelf geruchten over mogelijke visafraude bij kabinet-Francken”

1 Melikan Kucam. © rv/Facebook

Melikan Kucam, die sommen van duizenden euro’s zou hebben gevraagd om een humanitair visum te krijgen, is aangehouden op verdenking van mensensmokkel, omkoping, afpersing en criminele zaken. Volgens zijn advocaat Frank Coel zal het onderzoek uitwijzen dat Kucam niets ten laste kan worden gelegd.

Hij ontkent de feiten?

“Mijnheer Kucam ontkent alles. Hij heeft zich nooit laten betalen, heeft nooit mensen afgeperst en heeft zich niet schuldig gemaakt aan mensensmokkel in welke vorm dan ook. Hij is altijd te goeder trouw geweest en heeft zich onbaatzuchtig ingezet voor de christelijke gemeenschap.”

Maar hij was wel een tussenpersoon in de toekenning van die humanitaire visa?

“Hij is helemaal geen tussenpersoon geweest. Op verzoek van het kabinet-Francken heeft hij lijsten opgemaakt van kwetsbare mensen uit de Syrische gemeenschap die ook naar de kerk kwamen in de Assyrische gemeenschap in het Mechelse – het verschil tussen beide gemeenschappen is belangrijk.

nieuws

cult

zine