F-16's

Van rare afkortingen tot foute feiten: 9 dingen die niet kloppen aan de 'F-16-mails aan Vandeput'

- Jeroen Van Horenbeek - Bron: eigen berichtgeving

De twee nieuwe legermails waarmee sp.a-voorzitter John Crombez woensdag het ontslag van Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) eiste, zijn waarschijnlijk vals. Deze dingen kloppen niet:

1. In het onderwerp van beide sp.a-mails staat ‘CONFIDENTIEEL’ geschreven, maar het is onduidelijk of de mails als niet-geclassificeerd of als geclassificeerd zijn verstuurd. In beide gevallen is er een probleem. 

In het leger bestaan twee manieren om een mail te versturen. Er is het niet-geclassificeerde netwerk, voor de alledaagse communicatie. En er is het geclassificeerde netwerk, voor geheime berichten. 

De server van het niet-geclassificeerde circuit is zo ingesteld dat alle uitgaande mails waarin woorden als ‘vertrouwelijk’, ‘top secret’, ‘geheim’ of ‘confidentieel’ vallen, automatisch worden tegengehouden – om ongelukken te vermijden. 

De server van het geclassificeerde circuit is dan weer zo ingesteld dat het vooraan in het onderwerp van elke mail tussen haakjes in het Engels toevoegt: ‘Confidential’.

nieuws

cult