Provincies

"Ondoorzichtig kluwen van postjes en vergoedingen aanpakken? Werk eerst bestuurlijke verrommeling weg"

- Redactie - Bron: Eigen berichtgeving
1 Vlaanderen is bestuurlijk lappendeken geworden van verschillende niveaus en tal van onafhankelijke adviesraden, overlegcomités, etc. © VVP

Het ondoorzichtige kluwen van postjes, mandaten en vergoedingen dat de laatste dagen zo fel onder de aandacht kwam, is een gevolg van de bestuurlijke verrommeling in Vlaanderen. Dat zegt de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP), die dat probleem naar eigen zeggen al jarenlang aankaart. Om een einde te maken aan het "inefficiënte bestuur" in Vlaanderen heeft het bovendien een alternatief plan klaar. 

De heisa over mandaten en vergoedingen heeft alles te maken met de inefficiënte manier waarop het bestuur van ons land geregeld wordt, zo zegt de Vereniging van de Vlaamse Provincies. Niet alleen wordt er in Vlaanderen een onderscheid gemaakt tussen drie bestuursniveaus: het regionale, het provinciale en het gemeentelijke niveau, daarnaast zijn er ook nog eens tal van instellingen – zoals zorginstellingen, adviesraden, overlegcomités, enzovoort – die niet specifiek tot één van die niveaus behoren, maar afzonderlijk nog eens hun plek opeisen. 

Op die manier is Vlaanderen een 'bestuurlijk lappendeken' geworden, zonder transparantie. Dat is niet efficiënt en niemand weet nog welk orgaan waarvoor dient, en welke functie de personeels- en kaderleden van die instellingen precies uitvoeren.

Integratie 

De Vlaamse overheid wil de provincies afslanken. Dat noemt de VVP absoluut geen oplossing voor het probleem: "Helaas zijn er slechts vijf provincies, terwijl de bestuurlijke verrommeling over meer dan 1.000 structuren gaat". Om het Vlaamse bestuur wél op weg te helpen, komt de Vereniging van Provincies zelf met een voorstel. 

In hun ‘plan voor een efficiënt Vlaanderen’ stellen ze voor elk van de 500 interregionale adviesraden en andere instellingen onder te brengen in één van de drie algemene bestuursniveaus: het regionale, het provinciale of het gemeentelijke. Op die manier zou niet alleen elk orgaan terechtkomen op het juiste niveau, maar zou ook elk niveau specifiek bevoegd worden voor die delen van het beleid waar het het best geschikt voor is.

Voor wie het geheel nog niet helemaal duidelijk is, ontwierp het VVP in 2010 ook al een campagnefilmpje om hun model te promoten.