Publipart

"Hoe diep zit je verankerd in graaicultuur als je denkt dat 7.200 euro een normaal inkomen is?"

- Dieter Bauwens - Bron: Eigen berichtgeving

Wie een groot debat over bijverdiensten van politici verwacht had, was er vanmiddag in de Kamer aan voor de moeite. Op vragen van de minifracties PVDA en V&W na bleef het oorverdovend stil.

2 Premier Charles Michel (MR, links) en Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA, rechts) in de Kamer vanmiddag. © BELGA

"Mijn voorzitter Peter Mertens bracht enkele weken geleden het boek Graailand uit. Ik had nooit gedacht dat er nu al een verfilming van zou zijn, dagelijks te zien op tv." PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw haalde hard uit naar de links en rechts extraatjes opstrijkende politici.

Share

'Ik had nooit gedacht dat er nu al een verfilming van 'Graailand' zou zijn, dagelijks te zien op tv'

Raoul Hedebouw, PVDA

Opvallend: hoewel de afgelopen dagen iedereen verontwaardigd reageerde op het feit dat Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) naast zijn riant loon als eerste burger van het land nog een fikse vergoeding (12.000 euro plus 2.000 euro per vergadering) kreeg bij Telenet, kwamen er slechts twee vragen over het thema. De oppositiepartijen sp.a, PS, Groen-Ecolo en cdH hielden de lippen op elkaar.

In de conferentie van voorzitters werd gisteren immers afgesproken dat de nieuwe werkgroep Politieke vernieuwing de deontologische regels rond cumuleren en bijverdienen zal aanscherpen. De werkgroep zal tegen juni een nota presenteren. Eerste punt daarin zal de rol van de Kamervoorzitter zijn.

Geweten schoppen

2 Raoul Hedebouw in de Kamer. © BELGA

Dus nam Hedebouw de taak op zich om de voltallige Kamer een geweten te schoppen. "Het is gemakkelijk als politici om over een indexsprong te beslissen, over de verhoging van btw en accijnzen. Maar hier houdt u zelfs geen parlementair debat over!"

De conferentie van voorzitters sprak af om te communiceren over wat een parlementslid, commissievoorzitter, quaestor... verdient. Voor de PVDA'er gaat dat niet ver genoeg. Hedebouw stelde voor om alle mandaten en vergoedingen, publiek en privé, bekend te maken.

Share

'Ik heb geleerd dat 7.200 euro een normaal inkomen is voor een hardwerkende Vlaming. Hoe diep zit je verankerd in de graaicultuur als je dat denkt?'

Hendrik Vuye, V&W, ex-N-VA

Hendrik Vuye (V&W) haalde zijn voormalige partij N-VA door de mangel. Die hoort volgens hem nu ook bij de zogenoemde 'traditionele partijen', die "allen boter op het hoofd hebben".

Hij richtte zijn pijlen in de eerste plaats op Antwerps schepen Koen Kennis. "Ik heb geleerd dat 7.200 euro een normaal inkomen is voor een hardwerkende Vlaming. Hoe diep zit je verankerd in de graaicultuur als je dat denkt?", vroeg Vuye zich af.

Niet vervangen

Daarna citeerde hij Bracke in een Humo-interview uit 2000. Daar toont de huidige Kamervoorzitter zich kritisch voor politici die niet weten wat er op hun bankrekening staat. Pijnlijk, aangezien hij zich de afgelopen dagen zelf meermaals van die uitleg bediende. In een interview met De Morgen klonk het vandaag dat hij "begot niet zou weten" wat hij in totaal verdient.

Al die tijd bleef Bracke stil. Het was opvallend dat hij zich bij een dossier waarin hij zelf zo nadrukkelijk genoemd wordt, niet liet vervangen door een van de ondervoorzitters van het parlement. "Vanzelfsprekend gaat het hier over persoonlijke feiten, maar ik stel voor dat we zoals afgesproken de premier laten antwoorden", speelde hij de hete aardappel snel door.

Share

'Ik stel voor dat we zoals afgesproken de premier laten antwoorden'

Siegfried Bracke

Premier Michel benadrukte dat het vertrouwen van de burgers erg belangrijk is in een democratie, en dat alles moet gebeuren om mogelijke belangenconflicten te bestrijden. Hij opperde om de regels die daarover in de privésector bestaan te bekijken. Maar ook een reductie van het aantal politici is geen taboe. "We hebben in ons land veel ministers", stelde Michel fijntjes vast.

Geen onderzoek deontologische commissie

 De Kamer ging uiteindelijk niet in op de vraag van PVDA om de deontologische commissie te laten onderzoeken of Bracke zich heeft bezondigd aan belangenvermenging als lid van de adviesraad van Telenet. Daarvoor had de partij de handtekening nodig van vijftig Kamerleden, maar enkel de twee PVDA'ers steunden hun eigen verzoek om de Kameragenda te wijzigen.

De deontologische commissie heeft als taak onderzoek te doen naar het respect voor de deontologische principes. Ze bestaat uit gewezen parlementsleden of mandatarissen, hoogleraren en magistraten. PVDA wilde dat die commissie zich buigt over de vraag of het uitoefenen van een taak als volksvertegenwoordiger deontologisch te rijmen valt met een mandaat bij een multinational. 

PS-fractieleidster Laurette Onkelinx merkte op dat de conferentie van voorzitters net heeft beslist een werkgroep in het leven te roepen over de deontologische spelregels. "De vragen in uw voorstel zullen bij de eersten zijn waarover we praten", verzekerde Onkelinx. "U zou de commissie zelf kunnen vatten", opperde Kristof Calvo (Ecolo-Groen) richting Bracke, wat de Kamervoorzitter betwistte.