Podium

'The Afterparty': ode aan een rechtschapen snor

2 Het werk van De Buysser is humoristisch en speels, maar altijd doordrongen van een nijpend engagement. © Herman Sorgeloos

Een verdwenen snor, lispelende domotica, opruiende boventitels en het niet te overschatten belang van de "antifilimbafsky". Pieter De Buysser bedient zich van een frisse dosis absurdisme om de poort naar een betere wereld wagenwijd open te zetten.

Share

Pieter De Buysser maakt theater dat op slinkse wijze je hele wereldbeeld overhoop haalt

Het is vroeg in de ochtend. De burcht van Praag ligt er slaperig bij. Alleen de protocolmeester is op van de zorgen want tijdens de nacht is er een ramp gebeurd: de snor van oud-president Václav Havel is verdwenen. Zijn snor? Inderdaad. Blijkt dat de snor over bovennatuurlijke krachten beschikt. Al wie ze opzet komt plotsklaps tot moreel inzicht over zijn eigen daden en die van anderen, en kan alleen nog de waarheid spreken. In deze politiek woelige tijden zou Havels snor weleens onze laatste redding kunnen zijn.

Onder een tafel vindt de protocolmeester een ingedutte EU-Commissaris die hem zal bijstaan in de zoektocht naar de snor. Ondertussen aanschouwen ze hoe een reeks catastrofale gebeurtenissen op wereldvlak de maatschappelijke orde tot een einde brengt. Hoe groter de omvang van de catastrofe, hoe meer ze beiden verlangen naar rust en veiligheid. Gevoelens die later door de snor zullen worden ontmaskerd als conservatief en zelfs gevaarlijk in een wereld die nood heeft aan grondige verandering.

Uitweg

2 Theater dat op slinkse wijze je hele wereldbeeld overhoop haalt. © Herman Sorgeloos

Wie zich in het universum van Pieter De Buysser begeeft, kan zich verwachten aan een frisse dosis absurdisme. Humoristisch en speels, maar altijd doordrongen van een nijpend engagement. De Buysser maakt theater dat op slinkse wijze je hele wereldbeeld overhoop haalt. Keer op keer trekt hij de aandacht naar de mogelijkheid tot verandering. De wereld hoeft niet te zijn zoals die is. We kunnen de aloude, vastgeroeste systemen opzij schuiven en opnieuw beginnen. Hoe dat nieuwe begin er precies moet uitzien laat hij over aan onze verbeelding. Wat telt is dat er altijd een uitweg is. Hij bedenkt er een prachtige term voor: de "antifilimbafsky", waarmee hij onze ogen opent voor het onvoorstelbare maar daarom niet minder levensnoodzakelijke alternatief.

De Buysser grijpt de figuur van Václav Havel aan als een mogelijke reddingsboei. De Tsjechische dichter-president-filosoof onderscheidde zich van zijn collega-wereldleiders door een onwankelbaar geloof in moraal, waarheid en mensenrechten. De Buysser vervalt niet in een potje nostalgische verheerlijking. Hij stelt zich de vraag of Havel, als toonbeeld van rechtschapen leiderschap, ons de weg kan tonen naar een nieuwe vorm van samenleven.

In zijn vorige voorstellingen wist De Buysser steeds met een zwierige bocht om een al te moraliserende toon heen te fietsen. In The Afterparty lukt dat minder goed en wordt de boodschap wel erg opzichtig. "Zeg niet dat ik jullie niet gewaarschuwd heb", klinkt het, waarna een betoog tegen de "conservatieve revolutie" volgt, direct in verband gebracht met de opkomst van het nationaalsocialisme in de jaren dertig. Het geeft deze voorstelling een pamflettair luchtje, wat een averechts effect sorteert. The Afterparty is net iets te drammerig, waardoor samen met de subtiliteit ook de overtuigingskracht vervluchtigt.

Speeldata op pieterdebuysser.com

nieuws

cult

zine