archief

Wonen in de wachtrij

Tekort aan huurwoningen op sociale en private huurmarkt treft hopen gezinnen

Vlaanderen zit in een wooncrisis. 125.000 mensen staan op de wachtlijst voor een sociale woning. Van de private huurders houdt 30 procent te weinig budget over om menswaardig te leven. Veertien middenveldorganisaties vragen ingrepen op de korte en de lange termijn.

Zowel op de private als op de sociale huurmarkt is er een structureel tekort aan woningen. Dat is de conclusie van een rapport van het Crisisplatform Wonen, een samenwerking van veertien organisaties zoals de centra voor algemeen welzijnswerk, Netwerk Tegen Armoede, het Vlaams Huurdersplatform en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Enerzijds kampt Vlaanderen met een tekort aan sociale huurwoningen. Die beslaan 6,7 procent van de woningmarkt. In Vlaanderen zijn er 150.000 sociale huurders, maar 125.000 mensen staan op een wachtlijst. Om die wachtlijst weg te werken, is dus bijna een verdubbeling van de capaciteit nodig.

cult

zine