archief

Wélke deeleconomie is de vraag

BAERT

Pieter Baert is adviseur studiedienst bij de liberale vakbond ACLVB.

In De Morgen van 11 mei schrijft economiefilosoof Rogier De Langhe een uitgebreid stuk over hoe we ons "kapot werken". Eén van de stellingen die hij aanhaalt, is dat de deeleconomie de oplossing is voor de ratrace waar de werknemers zich in bevinden en dus een heilzaam effect heeft op het menselijk welzijn. Deze deeleconomie zou mensen toelaten zich meer te ontplooien en dus minder depressies en burn-outs tot gevolg hebben. De deeleconomie heeft helaas een grote vijand: de vakbonden. Die zien de deeleconomie niet graag komen want we denken foutief "dat mensen meer zullen werken voor minder geld" en dat "mensen alleen maar geïnteresseerd zijn in geld".

nieuws

cult