archief

JA

Euthanasie mag van de Broeders van Liefde. Een goede zaak?

Wim Distelmans is titularis van de leerstoel 'Waardig Levenseinde' van deMens.nu aan de Vrije Universiteit Brussel.

De Belgische Broeders van Liefde laten voortaan in hun psychiatrische instellingen euthanasie toe bij patiënten met ondraaglijk psychisch lijden (DM 24/4). Een doorbraak of een bocht van 180 graden zoals door sommigen werd beweerd? Volgens Raf De Rycke, voorzitter van de Belgische Broeders van Liefde, alvast niet. Hij was niet tegen euthanasie, maar vroeger werd het binnen hun muren niet toegelaten. Waar deze uitzichtloos lijdende, uitbehandelde psychiatrische patiënten - meestal zonder thuis of waarvan de familie niet staat te springen om ze terug op te vangen - wel met hun euthanasieverzoek terechtkonden, werd niet verduidelijkt. De Broeders van Liefde geven dus toe dat ze 15 jaar lang de democratisch gestemde euthanasiewet uit hun zorginstellingen hebben geweerd en de artsen hebben verboden hun geweten en inschattingsvermogen te volgen.

nieuws