archief

Frans Reyniers, met pensioen na negen jaar schorsing

Superflik wordt veiligheidsconsulent: 'Van bewakers stewards maken'

BRUSSEL.

EIGEN BERICHTGEVING

Frans Reyniers, de gewezen hoofdcommissaris van de Brusselse gerechtelijke politie, is sinds 1 september met pensioen. De 'superflik', die negeneneenhalf jaar geleden werd geschorst wegens ongeoorloofd gedrag, ging woensdag aan de slag als veiligheidsconsulent bij Baron-security. Een tiental kandidaten staat te springen om hem op te volgen.

Frans Reyniers bereikte op 23 augustus de pensioengerechtigde leeftijd. Van de dienst voor pensioenen van het ministerie van Justitie ontving de gewezen hoofdcommissaris formulieren die hij moest invullen. Datum van ingang van het pensioen werd 1 september, de eerste dag van de maand die volgt op het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

nieuws

cult

zine