archief

Europese fraude blijft vaak onbestraft

Meer dan de helft van de EU-onderzoeken wordt door justitie in lidstaten geseponeerd

Meer dan de helft van de volbrachte onderzoeken die door de Europese Anti-Fraudedienst OLAF zijn doorgespeeld aan de lidstaten wordt geseponeerd. Dat blijkt uit een interne analyse. Het is niet duidelijk om welk bedrag het in welk land gaat. Het Europees Parlement en de Raad vragen meer uitleg.

Tussen 1 januari 2008 en 31 december 2015 speelden de speurders van OLAF(Office Européen de la Lutte Antifraude) 317 gerechtelijke aanbevelingen door aan de lidstaten. Dat zijn onderbouwde dossiers waarmee individuen of entiteiten vervolgd kunnen worden wegens fraude met EU-fondsen. Maar in liefst 169 zaken beslisten de openbare aanklagers uit de lidstaten om de zaak te seponeren, officieel omwille van 'onvoldoende bewijs' (94 keer), 'niet strafbaar' (37 keer), 'verjaring' (23 keer), 'lage prioriteit' (8 keer), 'onbevoegd' (2 keer) en 'andere redenen' (5 keer).

cult

zine