archief

'Elk kind gelijk voor de fiscus'

Begrotingsvoorstel N-VA zou fiscaal voordelig zijn voor kleine gezinnen, maar nadelig voor grote

N-VA legt tijdens de begrotingsbesprekingen een verrassende fiscale hervorming voor gezinnen op tafel. Meest ingrijpende luik: eenzelfde belastingvrije som voor elk kind ten laste.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) baseert zich voor zijn plannen op de nieuwe kinderbijslag van de Vlaamse regering. Ook die voorziet vanaf 2019 een uniform bedrag voor alle kinderen, ongeacht hun leeftijd of plek in het gezin. De impact van zijn voorstel is niet min. Momenteel stijgt de fiscale aftrek progressief naargelang het aantal kinderen ten laste. Eén kind levert een belastingvrije som van 1.550 euro op, twee kinderen 3.980 euro, drie kinderen 8.920 en vier kinderen 14.420 euro. Een exact bedrag plakt de minister nog niet op zijn uniform tarief, maar in de wandelgangen circuleert een getal van 2.300 euro.

nieuws

cult