archief

Een nieuw genre, een nieuw geluid

LITERAIR TIJDSCHRIFT. Het nieuwe nummer van DW B verkent de contouren van de graphic poem, een zich naarstig ontwikkelend genre dat van vele walletjes proeft.

Cross-over: het is een vaak misbruikt modewoord in de kunstenbranche. Maar het tijdschrift DW B heeft er steeds een alert oog voor gehad én gaf er door de jaren heen een aparte invulling aan, met vaak grensverleggende nummers op het snijvlak tussen literatuur, fotografie of andere artistieke takken. In het nieuwe juninummer beproeft DW B een verkenning van het nog premature genre van de graphic poem. Gelieve niet te verwarren met de graphic novel, zo bezweren samenstellers Lies Van Gasse en Patrick Bassant ons ten overvloede.

nieuws

cult

zine