archief

Diersterfte brengt mens 'op rand van afgrond'

Biologen luiden alarm over immense uitroeiingsgolf

Nooit eerder was de boodschap zo indringend. Er is op de wereld een 'biologische uitroeiing' gaande die alleen te vergelijken is met de grootste uitsterfgolven uit de prehistorie. Dat schrijft gerespecteerd bioloog Paul Ehrlich in een vlammend artikel.

Al sterven er weliswaar nog niet veel soorten uit, de dierpopulaties en -leefgebieden krimpen wel in zo'n angstaanjagend tempo dat de wereldramp al in volle gang is. Dat waarschuwt de inmiddels 85-jarige bioloog Paul Ehrlich samen met twee andere conservatiebiologen in een vlammend artikel in vakblad PNAS. Wat zich voltrekt, is niets minder dan een "angstaanjagende aanslag op de fundamenten van de menselijke beschaving", aangejaagd door "de fictie dat er op een eindige planeet oneindige groei kan plaatsvinden", noteert Ehrlich, wiens boek The Population Bomb (1968) aan de basis stond van de bekende denktank Club van Rome.

nieuws

cult

zine