archief

De verlichtingswaarden zijn weer een gevechtssport geworden

ELCHARDUS

Mark Elchardus is emeritus professor sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel en opiniemaker bij De Morgen. Zijn bijdrage verschijnt op zaterdag.

Toen ik student was in de Verenigde Staten vierden we in juli de maand van de nationale feestdagen: 4 juli (Amerika), 14 juli (Frankrijk) en 21 juli (België). Niet uit patriottisme. Het waren de vroege jaren 70, post-Westfaalse tijden dus. We geloofden toen nog dat het belang van nationale staten taande, nationalisme tot het verleden behoorde en wij wereldburgers werden. Nationale feestdagen waren folklore. Een gelegenheid om te genieten van een nationaal gerecht en een stevige hoeveelheid nationale drank. Maar van de drie feestdagen was er voor mij toch één die meer betekende: le quatorze juillet. Die herdenkt de bestorming van de Bastille in 1789, maar eigenlijk gaat het bij die feestdag om "vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid".

nieuws

cult

zine