archief

Dan toch geen chaos in Antwerpen

WELTER

Herman Welter volgt sinds 1964 de spoorwegen en het stads- en streekvervoer in binnen- en buitenland. Hij is journalist bij het vakblad Magazine Personenvervoer.

De Lijn heeft de knip van de Antwerpse Leien vrij goed doorstaan maar de gebreken blijven: onbetrouwbare dienstverlening door gebrek aan een groene golf (van begin- tot eindpunt altijd groen bij verkeerslichten) en geen of manke informatie aan de haltes en in de meeste voertuigen. Wel had De Lijn op knooppunten dinsdag medewerkers ingezet om haar klanten wegwijs te maken. Die medewerkers staan wel machteloos als na ruim een half uur nog steeds geen tram in zicht is, zoals dinsdagochtend bij het Zuidstation. Het helpt de regelmaat niet als de evenementenmanager van De Lijn groen licht geeft voor filmopnamen op een plek waar de lijnen 4 en 10 passeren.

nieuws

cult