archief

Brussel lanceert steunplatform voor film en tv

Screen.brussels heet het nieuwe Brusselse gewestelijke merk voor de ontwikkeling en de ondersteuning van de audiovisuele sector. "We beogen een stimulans te geven aan de Brusselse filmindustrie en audiovisuele sector, die liefst 8.000 mensen tewerkstelt en daarnaast nog eens 7.000 banen creëert", vertelt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). Jaarlijks zal er 4 miljoen euro geïnvesteerd worden. De ambitie is om voor elke euro die het Brussels Gewest investeert, er vier naar de Brusselse economie te zien gaan. Wel zijn er voorwaarden verbonden aan de steun. Het bedrijf moet in Brussel gevestigd zijn, moet minstens één jaar bestaan en mag geen schulden hebben.