archief

'Vlaamse doelstelling kinderarmoede is volstrekt utopisch'

Een op de tien Vlamingen moest in 2015 rondkomen met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Dat blijkt uit de Armoedemonitor 2017. 'Geen verrassing', vinden armoede-experts.

Het was een heisa, twee maanden geleden, toen Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) in De zevende dag beweerde dat de armoedecijfers waren gedaald. Homans dacht naar de cijfers van 2015 te verwijzen, maar het bleek uiteindelijk om die van 2014 te gaan. Nu, twee maanden later, zijn de cijfers van 2015 er wel in de nieuwe Armoedemonitor. Daarin zijn de verschillen tussen ouderen en jongeren groot. Zo zagen 65-plussers hun gemiddelde armoede dalen met bijna 10 procent in de afgelopen tien jaar.

nieuws

cult

zine