archief

'Singles niet laten opdraaien voor gezinskorting'

Hervorming waterfactuur ligt onder vuur

Ruim 200.000 gezinnen betaalden geen 'vastrecht' (vaste kost voor aansluiting op de waterleiding) voor hun drinkwater, terwijl alleenstaanden 80 euro moesten betalen voor dezelfde service. 'Singles worden financieel gestraft', hekelt sp.a-parlementslid Rob Beenders. Volgend jaar neemt het Vlaams Parlement de waterfactuur onder de loep.

Net zoals de energiefactuur bestaat de waterfactuur uit verschillende onderdelen. Een daarvan is het vastrecht: een vaste vergoeding die alle kosten moet dekken die de watermaatschappij maakt om op elk moment van de dag drinkbaar water te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen en vernieuwen van de waterleidingen. Begin vorig jaar hervormde de Vlaamse regering die waterfactuur. Het vastrecht wordt aangerekend per wooneenheid of per watermeter en staat los van het waterverbruik. In totaal betaal je 100 euro per jaar, exclusief 6 procent btw.

cult

zine