archief

'Minister bood me huurdoder aan voor Lumumba'

Brussel

Eigen berichtgeving

Walter De Bock

De Belgische minister van Afrikaanse Zaken d'Asprémont-Lynden stuurde begin oktober 1960 twee legerofficieren van zijn staf in Brussel naar militaire sleutelfiguren in Kongo met het voorstel dat Brussel 'een krokodillendoder' - lees: een huurmoordenaar - zou sturen om Patrice Lumumba om te brengen. Een van de gezanten uit Brussel was majoor Loos, toen de rechterhand van de minister voor Kongolese Zaken. Degene die het aanbod van de regering in Brussel via Loos kreeg, was luitenant-kolonel Louis Marlière van de Force Publique, belast met de coördinatie van het Belgische actieplan tegen de Lumumbisten in de ex-kolonie.