archief

'Hard je best doen lijkt geen prioriteit voor veel jongelui'

Uitdagende beroepen met vaak een aantrekkelijk loon. En toch stagneert het aantal jongeren dat zich inschrijft voor een technologische opleiding aan de hogeschool of universiteit.

Er staan duizenden vacatures open. En toch loopt het niet overal storm voor technologische opleidingen aan de hogescholen of universiteiten. Sterker nog: sectorfederatie Agoria stelt op basis van voorlopige inschrijvingscijfers dat het aantal studenten stagneert. Zo ligt het aantal generatiestudenten, jongeren die voor het eerst in het hoger onderwijs terechtkomen, op hetzelfde niveau als vorig jaar in midden september. Waar er zich nu 7.357 hebben aangemeld, waren dat er toen 7.399. Uiteindelijk hoopt Agoria uit te komen op 9.000 inschrijvingen. "Het aantal studenten is vijf jaar op rij gestegen, nu zien we een status quo", zegt algemeen directeur Peter Demuynck, die erop wijst dat vrouwen slechts 11 procent uitmaken van de inschrijvingen.

nieuws