archief

'Dit is een situatie van totale oorlog'

Belgische Patriot Act. Grenzen van de rechtsstaat lijken in zicht, toch heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever volgens experts een punt

Neen, Bart De Wever overschrijdt niet de grenzen van de Belgische rechtsstaat. Criminoloog Brice De Ruyver en socioloog Mark Elchardus steunen de N-VA-voorzitter in zijn oproep voor strengere maatregelen. 'We staan nu te weerloos ten opzichte van terrorisme.'

"Sta mij toe een vergelijking te maken. Personen die door een geestesziekte een gevaar vormen voor zichzelf of voor hun omgeving kunnen na bevestiging door de vrederechter gedwongen worden opgenomen in de psychiatrie. Het is een ander verhaal dan bij de potentiële terrorist, maar je kunt de parallel wel degelijk trekken, omdat in beide gevallen gevaar dreigt. Ook hier is het geen optie om te wachten tot het zich manifesteert."

nieuws

cult

zine