Opinie
Caroline Gennez

Zo krijgen we de lat in ons Vlaamse onderwijs opnieuw omhoog

1 Caroline Gennez. © BELGA

Caroline Gennez is Vlaams parlementslid en auteur van De verschilligen.

Durven we in Vlaanderen de lat voor álle leerlingen hoog te leggen of blijven we ons tevreden stellen met ambitie voor 'een zo groot mogelijk aantal leerlingen'? Hoe krijgen we de lat, het niveau, in ons Vlaamse onderwijs opnieuw omhoog? Dat is de fundamentele vraag in ons onderwijsbeleid.

Share

In de praktijk halen heel wat leerlingen niet het kennisniveau dat de overheid via de eindtermen oplegt

In de jaren 90 voerden we in Vlaanderen een revolutionair concept in: de eindtermen. Voor het eerst stelde de overheid expliciet wat de eisen waren voor alle scholen. Toen bleek dat deze eisen niet min waren - en dus verder gingen dan rudimentair kunnen lezen en schrijven - gingen sommige onderwijskoepels en politieke partijen op de rem staan. Na behoorlijk wat getouwtrek en een arrest van het Grondwettelijk Hof werd uiteindelijk beslist dat de overheid het recht had ambitieuze doelen te bepalen maar dat scholen die enkel hoefden te bereiken op 'populatieniveau'.

cult

zine