Standpunt
Bart Eeckhout

Zelden hebben de leiders van N-VA en CD&V zich zo helder tegenover elkaar gepositioneerd

3 Wouter Beke op de nieuwjaarsreceptie van CD&V. © BELGA

Bart Eeckhout is commentator bij De Morgen.

3 Bart Eeckhout. © Wouter Van Vooren

Wie de nieuwjaarstoespraken van de voorzitters van N-VA en CD&V beluistert, zou kunnen denken dat we alweer een verkiezingsjaar in gaan. Blijkbaar is het in dit land onmogelijk om uit dat vermoeiende ritme van permanente campagne te stappen.

Die bedenking doet wel afbreuk aan de uiterst interessante inzet van het debat. Zelden hebben de leiders van N-VA en CD&V zich zo helder tegenover elkaar gepositioneerd: Bart De Wever wil de sociale zekerheid ontmantelen, Wouter Beke wil ze beschermen.

Daarmee wordt de slag om het politieke centrum voortgezet: de dominante N-VA wil dat centrum nog meer naar rechts, CD&V wil de grond in het midden vasthouden. N-VA zit nog wel even veilig als grootste partij van Vlaanderen, toch is die positie van CD&V belangrijk. Als middenpartij zal zij beslissen of volgende regeringen over rechts of over links gaan. De groeiende irritatie bij CD&V over de assertiviteit/arrogantie van N-VA toont dat die koers nog niet gelopen is.

Share

N-VA wil het 'wij' van CD&V omkantelen in een land van 'ik en zij'

Ideologisch is de aanval van Bart De Wever op de sociale zekerheid vanzelfsprekend als een beleg op het volgende en laatste bastion van 's lands eenheid. In de praktijk stelt de aanval teleur: alles kan beter, maar miljoenen, laat staan miljarden vallen echt niet te besparen in het beheer, wel integendeel. Maar door te mikken op de rol van de sociale partners hoopt De Wever op een dubbelslag. Dat medebeheer is immers het fundament van onze overlegdemocratie. 

Voor rechtse nationalisten is dat een legitiem doelwit, maar het is niet zonder risico. Overleg is wat dit land behoed heeft voor grote ongelijkheid. Dit is altijd een land geweest van 'wij' - slim van CD&V om dat woord te claimen als synoniem voor het verdacht gemaakte 'solidariteit'. N-VA wil dat omkantelen in een land van 'ik en zij'.

3 Bart De Wever speecht tijdens de nieuwjaarsreceptie van N-VA. © Eric de Mildt

Vergis u niet, De Wever heeft een economische realiteit aan zijn zijde. De groeiende kloof tussen mensen met een uitdagende, goedbetaalde job en mensen met een minder leuke of helemaal geen baan leidt tot een spagaat tussen zij die bijdragen aan de sociale zekerheid en zij die ervan gebruik moeten maken. Dat bedreigt de wederkerigheid en zo de hele legitimiteit van dit solidaire systeem. Het leidt ertoe dat het verhaal van de 'profiteurs', waarvoor N-VA nu vol op het orgel gaat, wel degelijk blijft plakken. 

Wie de sociale zekerheid wil vrijwaren, zal er dus niet komen met slogans over solidariteit en afbraak. Het is die wederkerigheid die weer hersteld moet worden. Pas dan zal duidelijk worden dat om de sociale zekerheid betaalbaar te houden je ze niet moet afbreken, en dat alternatieve financiering, uit vermogen, rechtvaardig is. CD&V en ook sp.a, met het boeiende maar nogal utopische boekje van John Crombez, willen de handschoen opnemen. Maar er is dus nog huiswerk.

Meer opinie? Krijg elke woensdag en zondag onze Opiniemakers nieuwsbrief.

Dossier Standpunt
Dossier Standpunt

Lees alle artikels

nieuws

cult

zine