Opinie
Dirk Holemans

Wie het debat over economische groei van de hand wijst, negeert het belangrijkste economisch probleem van onze tijd

1 Dirk Holemans. © rv

Dirk Holemans is coördinator van denktank Oikos en auteur van Vrijheid & zekerheid. Naar een sociaal-ecologische samenleving.

Het lag voor de hand: als je de noodzaak van economische groei in vraag stelt, reageren de meeste economen ronduit defensief. Dat is ook het geval met het panel van vier economen dinsdag in de krant, die op één uitzondering na tonen dat ze de voeling met de fysische realiteit verloren hebben. 

Share

Wie het debat over economische groei en milieuvernieling van de hand wijst, negeert het belangrijkste economisch probleem van onze tijd

De 238 academici die maandag in deze krant pleitten voor een postgroei-economie weten wél wat er op het spel staat: de instorting van voedselketens, een watercrisis die miljarden bedreigd en een ongekende klimatologische verstoring. Ze kaarten aan dat onze groei-gedreven economie op structurele wijze de veilige grenzen van onze planeet overschrijdt en onze toekomst als mensheid op het spel zet.

nieuws

cult

zine