Column
Joachim Pohlmann

Wie de middenklasse tart, speelt met dynamiet

1 Joachim Pohlmann © Bob Van Mol

Joachim Pohlmann is woordvoerder van Bart De Wever (N-VA) en schrijver van Een unie van het eigen. Zijn column verschijnt wekelijks.

Share

De middenklasse mag het feest betalen, maar haar mening doet er niet meer toe

Ik ben een middenklasserevolutionair. Ik heb u dat al vaker gezegd. Ik neem vanuit mijn klassenbewustzijn de historische plicht tot revolutie op mij. De middenklasse zal revolutionair zijn of ze zal niet zijn.

Karl Marx geloofde dat de arbeidersklasse dat revolutionaire potentieel had. Een arbeider heeft immers geen bezit en dus ook niets te verliezen als de revolutie uitbreekt. Een burger daarentegen heeft alles te verliezen en zal zich bijgevolg verzetten tegen elke fundamentele hervorming.

Maar Marx vergiste zich in de psychologie van zijn klassen. Wij hebben namelijk een veel grotere afkeer voor verlies dan voor winst. Wij voorkomen liever het verlies van 5 euro dan dat we er bij 5 euro bij krijgen.

nieuws

cult

zine