Opinie
Jan De Volder

Wat zou Antwerpen zonder de joden zijn?

1 Jan De Volder. © rv

Jan De Volder is kandidaat voor CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is expert interreligieuze dialoog

Recent verschenen enkele stukken in de media over de electorale strijd in Antwerpen om de 'stem van de joodse gemeenschap'. Natuurlijk tellen bij verkiezingen alle stemmen, dus ook die van de joodse medeburgers. Maar doen alsof er zoiets zou zijn als 'de' joodse gemeenschap, laat staan een eensgezinde joodse stem, is een illusie. Daarvoor zijn de interne discussies te groot. Niet voor niets zegt een joods spreekwoord: 'Twee joden, drie meningen'.

Christendemocraten hebben de jongste decennia op groeiende sympathie kunnen rekenen onder joden, omdat de oude katholieke vooroordelen definitief zijn overstegen en omdat ze meer dan andere partijen godsdienstige waarden en godsdienstvrijheid verdedigen. Traditioneel stemden Antwerpse joden liberaal of socialist.

nieuws

cult

zine