Kernkabinet

Wacht niet op de staat, bewerk je eigen land

Rogier De Langhe pleit voor het 'commons'-model, dat mens en gemeenschap centraal stelt

Het commonssysteem is terug. Gent vliegt zelfs expert Michel Bauwens in om een commons-strategie voor de stad uit te stip­pe­­len. Maar wat is dat eigen­lijk, ‘commons’? En hebben wij er wat bij te winnen? Ja, legt Rogier De Langhe uit. Via dat eeuwen­oude model van gemeen­schap­pe­- lijk goederen beheren kunnen we onze autonomie terug­winnen, weg van markt en staat.

2 Samenwerking en zelforganisatie bij het Gentse initiatief Het Spilvarken. © rv

Commons – zoals bossen, irrigatie­kanalen en meren – waren voor de industriële revolutie heel gewoon, maar verdwenen grotendeels met de industrialisatie. Die trend lijkt sinds kort te keren, met het opduiken van – veelal digitale – commons: in de wereld van software (Linux), kennis (Wikipedia) en design (Wikispeed).

2 Rogier De Langhe maakt deel uit van ons 'kernkabinet', een groep van vier jonge denkers die beurtelings een essay schrijven voor 'Zeno'. © Wouter Van Vooren

De vraag is nu of die revival ook kan worden doorgetrokken naar de echte wereld, om zo een overgang te maken naar een postindustriële wereld voorbij markt en staat.

nieuws

cult

zine