Kernkabinet Plus

Wacht niet op de staat, bewerk je eigen land

Rogier De Langhe pleit voor het 'commons'-model, dat mens en gemeenschap centraal stelt

Het commonssysteem is terug. Gent vliegt zelfs expert Michel Bauwens in om een commons-strategie voor de stad uit te stip­pe­­len. Maar wat is dat eigen­lijk, ‘commons’? En hebben wij er wat bij te winnen? Ja, legt Rogier De Langhe uit. Via dat eeuwen­oude model van gemeen­schap­pe­- lijk goederen beheren kunnen we onze autonomie terug­winnen, weg van markt en staat.

Commons – zoals bossen, irrigatie­kanalen en meren – waren voor de industriële revolutie heel gewoon, maar verdwenen grotendeels met de industrialisatie. Die trend lijkt sinds kort te keren, met het opduiken van – veelal digitale – commons: in de wereld van software (Linux), kennis (Wikipedia) en design (Wikispeed).