Opinie
Thomas Feijen

Waarom we zo verontwaardigd zijn over procedurepleiters

1 Thomas Feijen.

Thomas Feijen studeerde geschiedenis en is communicatieadviseur.

Dura lex, sed lex. Hoe streng, vergaand of onredelijk een wet ook is: van de regel kan onmogelijk een letter worden afgeweken. Het is die interpretatie van onze rechtspraak die procedurepleiters als argument aanhalen om een gerechtelijk onderzoek in vraag te stellen. Zij werpen zich op als ultieme verdedigers van de rechtstaat, en benadrukken dat enkel het hypercorrect volgen van de procedure het verschil maakt tussen recht en onrecht. Waarom is zelfs een minister daar zo verontwaardigd over?

In het gedicht Der demokratische Richter beschrijft Bertolt Brecht het naturalisatieproces van een Italiaanse restauranthouder in Los Angeles. De man moet voor een rechter verschijnen die hem zal ondervragen en beoordelen of hij in aanmerking komt voor het Amerikaanse staatsburgerschap.

nieuws

cult

zine