Opinie
Joël De Ceulaer

Waarom Liesbeth Homans blij mag zijn dat ze geen socialiste is

2 Liesbeth Homans, hier met presentator Luk Alloo, maakte niet meteen de meest samenhangende indruk bij haar passage op de Nacht van de Vlaamse Televisiesterren. © photo_news

Joël De Ceulaer is senior writer van deze krant.

2 Joël De Ceulaer. © rv
Share

Een echte afrekening vanwege oppositie of pers bleef uit

Ze gaat het overleven, zoveel is duidelijk. Tot nader order blijft N-VA-topvrouw Liesbeth Homans stevig in het zadel als Vlaams viceminister-president. De kranten waren gisteren zuinig met hun berichtgeving over haar passage op de Nacht van de Vlaamse Televisiesterren. Alleen Het Nieuwsblad verwees op de frontpagina ondubbelzinnig naar haar 'gênante optreden', maar zette daar meteen Homans' verdediging bij: "Dronken? Ik had maar enkele glazen op."

De feiten vielen niet live op de televisie waar te nemen, maar online heeft vrijwel iedereen het filmpje ondertussen gezien: toen ze het spreekgestoelte besteeg om de prijs voor het beste programma uit te reiken, maakte Homans niet de meest samenhangende indruk. Ze liep verloren in haar eigen betoog, struikelde over meerlettergrepige termen en gaf aldus de indruk zich een tikje boven haar theewater te bevinden.

Op Twitter werd meteen de draak met haar gestoken. Maar een echte afrekening vanwege oppositie of pers bleef uit. Ze was moe, presentator Luk Alloo had haar van de wijs gebracht, en voor de rest: zeg, twee glazen champagne, als dat al niet meer mag?! Dat was gisteren zo'n beetje de toon. Incident gesloten.

Share

'Als gewone mensen dronken op het werk verschijnen, worden ze om dringende redenen ontslagen'

Jan Jambon (N-VA) ten tijde van de strapatsen van Michel Daerden (PS)

Hoe anders was dat op vrijdag 8 januari 2010, toen federaal PS-minister Michel Daerden zich in de Senaat verslikte in een betoog over het Witboek en het Groenboek van onze pensioenen. Ook Daerden had bij sommige waarnemers de indruk doen postvatten dat hij een borrel te veel had genuttigd, maar ook hij ontkende dat formeel. "Ik was bloednuchter", verdedigde hij zich. "Alleen een beetje zenuwachtig."

Pers en oppositie vlogen wijlen Daerden wél naar de keel. Met name toenmalig N-VA-senator Louis Ide vond 's mans optreden "een schande". Ook Kamer-fractieleider Jan Jambon was genadeloos. "Als gewone mensen dronken op het werk verschijnen, worden ze om dringende redenen ontslagen", zei hij. "Dat moet ook voor ministers gelden."

Nu bestaat er uiteraard een verschil tussen de Senaat en een theater waar tv-prijzen worden uitgereikt, maar toch zou de kritiek van Jambon vandaag evengoed op Homans van toepassing kunnen zijn: zij bevond zich ook in functie, in de publieke ruimte, voor het oog van de camera. En ja, ze sprak wel degelijk namens de Vlaamse regering, in haar hoedanigheid van viceminister-president. Toch bleven Ide en Jambon gisteren stil.

Share

De N-VA is, geheel conform de eigen ideologie, een stuk genadelozer dan links als het gaat over individuele misstappen

Als u het mij vraagt, mag Liesbeth Homans blij zijn dat ze geen socialiste is. Beeld u even in dat haar partij vandaag in de oppositie zat en pakweg Ingrid Lieten op vergelijkbare wijze die prijsuitreiking had voltrokken - zij zou véél harder neergesabeld zijn. De N-VA is, geheel conform de eigen ideologie, een stuk genadelozer dan links als het gaat over individuele misstappen. Zoals de allochtone burger het volgens Homans niet verdient om gepamperd te worden, zo verdient ook een gezagsdrager het volgens haar wellicht niet om met veel empathie in bescherming te worden genomen bij een misser. Behalve dan, blijkbaar, als zij zélf die gezagsdrager is.

Die rechtse genadeloosheid sluit aan bij een andere vaststelling, die we niet onder de mat mogen blijven vegen. Dat de toon op Twitter rauw kan zijn, is bekend. Maar dat significante N-VA'ers zoals Louis Ide en Annick De Ridder zich soms tot scheldpartijen laten verleiden ("Links gelul!" "Braaksel!" "Hersenscheet!"), is treurig - bij kopstukken van andere partijen zul je dat niet gauw zien. Politici op Twitter moeten elegant blijven, ook als ze moe zijn, of een beetje zenuwachtig, of twee glazen champagne hebben gedronken.

Meer opinie? Krijg elke woensdag en zondag onze Opiniemakers nieuwsbrief.

nieuws

cult

zine