Kernkabinet

Waarom doemdenken over privacy uit de tijd is

Rogier De Langhe ziet vooral kansen in de digitale netwerkmaatschappij

Facebook en Google vermalen onze privacy, zo lijkt het. Toch kunnen we dat wantrouwen maar beter afgooien, zegt economiefilosoof Rogier De Langhe. We hebben immers ook veel te winnen bij de digitale netwerkmaatschappij. "Online vormt zich een radicaal ander mensbeeld."

2 Economiefilosoof Rogier De Langhe (UGent) maakt deel uit van ons 'kernkabinet', een groep van vier jonge denkers die beurtelings een essay schrijven voor 'Zeno'. © Franky Verdickt

We proppen ons huis vol sensoren en gooien onze data op straat. Toch blijven we met grote stelligheid lippendienst bewijzen aan privacy als basisrecht. Een mens zou haast vergeten dat het onderscheid tussen publiek en privaat pas enkele eeuwen oud is. Het ontstond ten tijde van de industriële revolutie, toen de moderne machts- en productie­ver­houdingen werden gevormd. Naar­mate het centrale gezag meer informatie had, zijn bevelen sneller kon communiceren en met krachtiger middelen kon afdwingen, ontstond de nood aan het begrenzen ervan.

nieuws

cult