Opinie
Peter Mertens en Jos D’Haese

Waarom De Wever op de rem staat voor klimaatactie

- Peter Mertens en Jos D’Haese
1 Peter Mertens en Jos D'haese. © Eric de Mildt

Peter Mertens (voorzitter PVDA) en Jos D’Haese (bioloog en klimaatspecialist van de PVDA).

Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever hebben het verdwijnen van zure regen te danken aan nieuwe kerncentrales en het menselijk vernuft. Zo verantwoordt hij zijn stelling dat ook de waarschuwingen voor de gevolgen van klimaatverandering overdreven zijn. Maar niets is minder waar. Uiteraard liggen technologische oplossingen aan de basis van problemen die zijn geschapen door vervuilende technologie, of dat nu zure regen is of klimaatverandering. Maar de toepassing daarvan gebeurt alles behalve spontaan en net de aanpak van zure regen maakt dat duidelijk.

Share

We staan niet voor relatief eenvoudige aanpassingen aan schoorstenen en automotoren, maar voor de volledige transformatie van ons economisch weefsel

Zure regen wordt voornamelijke veroorzaakt door drie stoffen: zwaveldioxide, afkomstig van verbrandingsprocessen in de energie-opwekking en industrie, stikstofoxiden uit het verkeer en ammoniak uit mest.

nieuws

cult

zine