Opinie
ALEX POLFLIET

Waarom betaalt u vijfmaal meer voor elektriciteit dan bedrijven?

2 'Zonnepanelen op daken van particulieren vertegenwoordigen slechts een kwart van de kosten van groenestroomcertificaten. Het zijn voornamelijk grote bedrijven die deze steun ontvangen.' © Bas Bogaerts

Alex Polfliet is energie-expert en zaakvoerder van Zero Emission Solutions.

2 Alex Polfliet. © rv

De Morgen kopte dat de elektriciteitsfactuur voor gezinnen - nog maar eens - zal verhogen (DM 14/10). De Vlaamse regering werkt - zo blijkt - aan een plan om het grote overschot aan groenestroomcertificaten weg te werken. Dat overschot moet namelijk door de distributienetbeheerders (Eandis en Infrax) worden opgekocht tegen een minimumtarief. In het beste geval kunnen zij daar een deel van verkopen aan stroomleveranciers, zij het met verlies. Maar het gros daarvan blijft in de boeken zitten. En dat weegt op de financiën.

Gemakkelijkheidshalve worden eigenaars van zonnepanelen met de vinger gewezen. Men gaat daarbij voorbij aan het feit dat het voornamelijk grote bedrijven zijn - Electrabel in de eerste plaats - die het grootste aandeel van deze groenestroomsteun ontvangen. Zonnepanelen op daken van particulieren vertegenwoordigen slechts een kwart van die kosten. Onnodig dus je buur het zonlicht niet in de panelen te gunnen...

De vergoeding waaraan minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld) denkt, komt er na tal van andere verhogingen van het elektriciteitstarief eerder dit jaar. Op 1 januari verhoogde het distributienettarief, vanaf 1 juli betalen eigenaars van zonnepanelen een 'prosumententarief', op 1 augustus stegen de nettarieven opnieuw, op 1 september ging de btw van 6 naar 21 procent... Bijkomende prijsstijgingen worden intussen voorbereid: de heffing voor de strategische reserve zal stijgen, het quotum voor groenestroomcertificaten gaat fors omhoog, de historische schuld van de netbeheerders moet worden vergoed,...

Share

Grootverbruikers krijgen op elk onderdeel van de elektriciteit forse kortingen. En elke korting die aan hen wordt toegekend, wordt betaald door kmo's en particulieren

Momenteel betaalt een gezin 25 eurocent per kWh voor elektriciteit, begin dit jaar was dat nog geen 20. Als alles wat in de pijplijn zit, bewaarheid wordt, dan kijken u en ik al snel tegen een tarief van 30 eurocent per kWh aan. Is dat veel? Op zich eigenlijk niet. De stroomkosten van een gemiddeld gezin bedragen slechts 3 procent van het totale gezinsbudget. Terwijl bijvoorbeeld de auto meer dan 10 procent van dat budget uitmaakt.

Waar ik me meer druk om maak, is dat grote verbruikers op elk onderdeel van de elektriciteit forse kortingen krijgen. Grootverbruikers hebben korting op de groene stroom en warmtekrachtcertificatenkosten, zijn vrijgesteld van energiebijdrage, genieten van een veel lager tarief voor transport en distributie, betalen een veel lager bedrag voor de federale bijdrage, de offshorebijdrage, de strategische reserve... En als de stroomprijs stijgt door hogere CO2-kosten, dan kunnen zij dit via een Vlaams energiefonds terugvorderen. Elke korting die aan de industriële verbruikers wordt toegekend, wordt betaald door kmo's en particulieren.

Nu zult u mij niet horen pleiten voor een compleet egaal gemiddeld stroomtarief. Maar de rek is er zo stilaan wat uit, me dunkt. Een particulier betaalt inmiddels vijfmaal meer dan een grootverbruiker, voor nochtans identiek hetzelfde product.

Bovendien moet men begrijpen dat hogere stroomtarieven leiden tot een vicieuze cirkel: doordat stroom steeds duurder wordt, kunnen steeds minder mensen hun factuur betalen, gaan mensen en kmo's zuiniger omspringen met elektriciteit of gaan die zelf produceren (met bijvoorbeeld zonnepanelen). Met als gevolg dat overheid en netbeheerders steeds minder inkomsten ontvangen en opnieuw hun tarief moeten verhogen.

cult