Opinie
Thomas Goorden

Waar blijft de modal shift in Antwerpen?

1 Thomas Goorden © rv

Thomas Goorden is activist bij onder andere stRaten-generaal en de Burgerlijst en creatief producent bij LEF.

Op 15 maart 2017 tekende de overheid het Toekomstverbond met de actiegroepen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland, om tot een bereikbare en leefbare Antwerpse regio te komen. In dit “lasagna-akkoord” zat naast vele bouwondernemingen ook de “modal shift”.

Met een “ambitieus flankerend beleid” moet de huidige 70/30 verhouding tussen wegverkeer (auto’s en vrachtwagens) en de rest 50/50 worden in de regio Antwerpen. 28% van het huidige (vracht)wagens moeten uit het verkeer verdwijnen. Een bescheiden ambitie, want vele grote en kleine Europese steden doen het nu al veel beter, met vaak 30/70 verdelingen.

Een mooi voorbeeld van remmende voorsprong? Na het ondertekenen van het Toekomstverbond kon de regio Antwerpen massaal beleid beginnen ontwikkelen om de modal shift in gang te zetten.

nieuws

cult

zine