Opinie
Thomas Goorden

Waar blijft de modal shift in Antwerpen?

1 Thomas Goorden © rv

Thomas Goorden is activist bij onder andere stRaten-generaal en de Burgerlijst en creatief producent bij LEF.

Op 15 maart 2017 tekende de overheid het Toekomstverbond met de actiegroepen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland, om tot een bereikbare en leefbare Antwerpse regio te komen. In dit “lasagna-akkoord” zat naast vele bouwondernemingen ook de “modal shift”.

Met een “ambitieus flankerend beleid” moet de huidige 70/30 verhouding tussen wegverkeer (auto’s en vrachtwagens) en de rest 50/50 worden in de regio Antwerpen. 28% van het huidige (vracht)wagens moeten uit het verkeer verdwijnen. Een bescheiden ambitie, want vele grote en kleine Europese steden doen het nu al veel beter, met vaak 30/70 verdelingen.

Een mooi voorbeeld van remmende voorsprong? Na het ondertekenen van het Toekomstverbond kon de regio Antwerpen massaal beleid beginnen ontwikkelen om de modal shift in gang te zetten.

nieuws

zine