Column
Mark Coenen

Voor proactieve agressie is geen aanleiding of provocatie nodig

1 Mark Coenen. © Bob Van Mol

Mark Coenen is columnist. 

Proactieve agressie is een koelbloedig, weloverwogen en offensief soort van agressie. Er is geen aanleiding of provocatie voor nodig: it’s a way of life. Men weet niet beter. Men wentelt zich genoegzaam in zijn eigen wreedheid. Daarbij kan men nauwelijks een monkellachje bedwingen.

Proactief agressieve mensen vertonen agressief gedrag om anderen te intimideren, te domineren en te pesten. Het gedrag wordt ook beloond en daardoor bekrachtigd als een geschikte manier om zijn doel te bereiken. Het is een persoonlijkheidsstoornis.

Share

Proactief agressieve mensen vertonen agressief gedrag om anderen te intimideren, te domineren en te pesten. Het gedrag wordt ook beloond

De medestanders kunnen hun lol niet op van leedvermaak, teweeggebracht door de vernedering van het deplorabele sujet dat in het schootsveld sukkelde en achteloos maar vakkundig wordt afgemaakt. De anderen tolereren het gedrag omdat ze schrik hebben om zelf onderwerp te worden van bijtende toorn en venijn.

nieuws

cult

zine