Opinie
Mark Elchardus

Voor of tegen de Europese Unie? Daar gaat het helemaal niet om

1 Mark Elchardus © Bob Van Mol

Mark Elchardus is emeritus professor sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en opiniemaker bij De Morgen. Zijn column verschijnt elke zaterdag.

Voorheen was de onverschilligheid voor de Europese verkiezingen zo groot dat het onderscheid tussen christendemocraten, socialisten en liberalen er niet toe deed. Vandaag wekken die verkiezingen wel interesse, maar de christendemocraten, socialisten en liberalen verdwijnen wederom in een vormeloze brij, nu omschreven als ‘de partijen van het midden’ of, dodelijker, ‘de gevestigde partijen’. De echte breuklijn, zo wordt beweerd, situeert zich tussen hen en de anti-EU-partijen.

Share

Het heeft geen zin de brede waaier van onderling erg verschillende opvattingen en belangen samen te persen tot de simpele tegenstelling pro- versus anti-EU

Anti-EU-partijen? Er zijn weliswaar mensen die geloven dat de Unie hun land bezet en dat alles beter zal gaan als zij dat juk afwerpen. Talrijk zijn zij niet en in het zicht van een desastreuze brexit slinkt hun aantal.

nieuws

cult

zine