Opinie
Manuel Sintubin

Verwar het wetenschappelijke debat niet met het maatschappelijke debat

1 Manuel Sintubin. © KUL

Manuel Sintubin is geoloog aan het departement Aard- en Omgevingswetenschappen van de KU Leuven.

De oproep van een aantal Leuvense academici om het tegensprekelijke wetenschappelijk debat vooral in de luwte te laten doorgaan, is vorige week door opiniemakers en collega’s geïnterpreteerd als een oproep om zich terug te trekken uit het maatschappelijke debat. Technocratische hoogmoed en zelfs dedain voor het publieke debat werd hen aangewreven. Deze ongelukkige interpretatie lijkt me grotendeels terug te brengen tot een verwarring tussen het wetenschappelijke debat en het maatschappelijke debat. Al is de scheiding tussen beide vormen van debat niet altijd strikt te maken, kennen beiden wel hun eigen – al of niet ongeschreven – spelregels; hun eigen finaliteit; en hun eigen fora.

Het wetenschappelijke debat heeft vooreerst de vooruitgang van de wetenschap voor ogen, vaak enkel gedreven door nieuwsgierigheid.

nieuws

zine