Transitiehuizen
Alexis Versele

Transitiehuizen zijn het begin van een Belgisch gevangeniswezen dat nodig hervormd moet worden

1 Minister van Justitie Koen Geens wil twee pilootprojecten opstarten met transitiehuizen. © Photo News

Alexis Versele is architect en verbonden aan de vakgroep Sociaal-ecologisch bouwen van de KU Leuven

Mede om de overbevolking in onze gevangenissen in te dijken heeft justitieminister Geens het plan opgevat om transitiehuizen te realiseren in de praktijk. Hij wil twee pilootprojecten opstarten, één in Vlaanderen en één in Wallonië. Hij heeft hiervoor deze week zijn langverwachte oproep gelanceerd tot kandidaatstelling voor de uitbating van transitiehuizen. Indien de pilootprojecten positief worden geëvalueerd, zal na een jaar een uitbreiding naar ongeveer 100 plaatsen gerealiseerd worden. Transitiehuizen zijn kleinschalige projecten van ongeveer vijftien plaatsen waarin volgens bepaalde criteria geselecteerde gedetineerden de kans krijgen om het laatste deel van hun straf op een alternatieve wijze door te brengen.

Kleinschaligheid

Share

Als uitgangspunt voor de pijler werken wordt gehanteerd: talenten van gedetineerden verschillen amper van die van succesvolle burgers

Volgens de auteurs van het boek Huizen, naar een duurzame penitentiaire aanpak moeten de Belgische gevangenissen hervormd worden en dit op basis van drie principes: kleinschaligheid, differentiatie en nabijheid.

nieuws

cult