opinie
Nabila Ait Daoud

Totaalverbod op het onverdoofd slachten van dieren: de consensus groeit

2 Een schaap wordt naar de slachtvloer geleid. © Tim dirven

Nabilla Ait Daoud (N-VA) is Antwerps schepen voor Jeugd, Leefmilieu, Kinderopvang en Dierenwelzijn

Beste meneer Eeckhout,

Als schepen voor dierenwelzijn in de stad Antwerpen wil ik heel graag mijn verontwaardiging met u delen. Na een alweer bewogen offerfeest in Antwerpen - als epicentrum van de storm - kan ik u verzekeren dat de verontwaardiging rond het onverdoofd slachten in zijn geheel wel degelijk blijft nazinderen en razen door de Antwerpse en Vlaamse samenleving.

2 Nabila Ait Daoud © BELGA

Tot daar onze gedeelde verontwaardiging rond het onverdoofd slachten, waarover u een opiniestuk schreef (Maakt onverdoofd slachten deel uit van 'Het goeie leven'?, DM 29/9).

Toch, meneer Eeckhout, wijs ik u graag even op de huidige wetgeving met betrekking tot dierenwelzijn: eenhoevigen, herkauwers, varkens, konijnen, pluimvee en gekweekt wild die in een slachthuis worden binnengebracht om er te worden geslacht moeten worden verdoofd.

Het slachten van dieren zonder verdoving is vandaag toegestaan om religieuze redenen op permanente slachtvloeren. U begrijpt dus ongetwijfeld wel de commotie rond het pop-up slachthuis van mijnheer Meeuws, wat niets minder dan een omzeiling van de wetgeving was.

Voor het slachten van dieren buiten slachthuizen voor eigen consumptie, is de wetgeving vandaag net iets anders. Varkens, schapen, geiten en tweehoevig gekweekt wild moeten ook van tevoren worden verdoofd. Dit geldt echter niet voor pluimvee. U moet toegeven, meneer Eeckhout, dat het slachten van groter vee net iets complexer is dan het slachten van een kip.

Share

Meer en meer lijkt de conclusie dat een overgrote meerderheid van onze samenleving wil gaan naar een totaalverbod op het onverdoofd slachten

U spreekt over een dubbele standaard en hoe treffend de kritiek is van de moslimgemeenschap over onze eigen cultuur en folklore. Ook daar is echter het voortschrijdend inzicht - denk bijvoorbeeld aan de evolutie in het ganzenrijden - al een tijdje bezig. En ik ben niet bang te stellen dat grote maatschappelijke fenomenen zoals het offerfeest de publieke discussies over de onderliggende waarden en normen die onze samenleving verbinden, los van huidskleur, afkomst of religie, op gang trekken en voortstuwen. En meer en meer lijkt de conclusie te zijn dat een overgrote meerderheid van onze samenleving wil gaan naar een totaalverbod op het onverdoofd slachten.

Dat het kelen van een tiental 'lentekippen' met een scherp mes, zoals u het zelf omschrijft, niet dezelfde impact heeft als het onverdoofd slachten van een paar duizend schapen, lijkt me eigenlijk een evidentie. Dit wil niet zeggen dat het onverdoofd slachten van een kip nog getolereerd moet worden in de toekomst. Maar het is nu eenmaal een gegeven dat dergelijke grote discussies uiteraard eerst op grote en zeer zichtbare fenomenen worden scherp gesteld.

De maatschappelijke impact van enkele kippen is uiteraard ook niet dezelfde als dat van duizenden schapen. Maar, het debat dat het offerfeest net aanzwengelt is veel breder en van groot belang. Er is een nieuwe maatschappelijke consensus aan het groeien, ook wat de aloude tradities in onze contreien betreft en niet alleen voor religieuze praktijken die hier relatief nieuw zijn: met name een totaalverbod op het onverdoofd slachten van dieren. En dat is toch een goede zaak, niet meneer Eeckhout?"

Met vriendelijke groeten,

Nabilla Ait Daoud

Meer opinie? Krijg elke woensdag en zondag onze Opiniemakers nieuwsbrief.

nieuws

cult

zine