schietpartij luik
Lieven Nollet, Hans Claus, Ronny De Meyer, Marjan Gryson en Helene De Vos

Te veel mensen gaan verloren in de gevangenis

Een pleidooi voor kleinschaligere 'detentiehuizen'

- Lieven Nollet, Hans Claus, Ronny De Meyer, Marjan Gryson en Helene De Vos
1 Lieven Nollet © rv

Lieven Nollet is voorzitter van vzw de Huizen, Hans Claus is secretaris; Ronny De Meyer, Marjan Gryson en Helene De Vos zijn bestuursleden.

In Luik pleegde een gedetineerde een vreselijke aanslag. Na tien jaar in en uit de gevangenis zijn we er niet in geslaagd om hem ‘mee te krijgen’. Misschien verloren we hem al vroeg tijdens de detentie.

De manier waarop we de vrijheidsberovende straf organiseren, namelijk in gevangenissen, is niet meer van deze tijd. Ze is niet van die aard om vertrouwen te smeden tussen gedetineerde en overheid, als vertegenwoordiger van de samenleving. Dat vertrouwen is essentieel voor echt herstel en re-integratie.

Gedetineerden zijn burgers van deze tijd. Na hun straf moeten zij zelf hun weg zoeken in een complexe samenleving, zoals iedereen van ons.

nieuws

cult