Opinie
Els Consuegra

Schrik kansarme jongeren niet nodeloos af voor de universiteit

Verplichte ijkingstoets (DM 2/11) heeft mogelijk ongewenste effecten

1 Els Consuegra © null

Els Consuegra is professor lerarenopleiding aan de VUB en doet onderzoek naar onderwijsongelijkheid.

De KU Leuven en de UGent ijveren voor verplichte, niet-bindende ijkingstoetsen voor iedereen die zich wil inschrijven aan de universiteit. We willen waarschuwen voor de ongewenste effecten.

Al sinds 2013 organiseren exacte en toegepaste wetenschapsopleidingen in Vlaamse universiteiten ijkingstoetsen om de instapcompetenties van studenten te meten en hen een inschatting te geven van hun slaagkansen. Studenten met zeer lage slaagkansen wil men identificeren en aanzetten hun studiekeuze te heroverwegen. De KU Leuven en de UGent ijveren er nu voor om zulke ijkingstoetsen voor alle opleidingen te verplichten en minister Crevits (CD&V) is het plan genegen.

Share

Zouden onze dure investeringen in oriëntatie en selectie aan de poort niet meer renderen als we ze inzetten voor begeleiding doorheen de opleiding?

Tegenstanders van de ijkingstoetsen focussen vaak op de beperkingen van de voorspellende waarde van zulke testen.

nieuws

cult

zine