Standpunt
Bart Eeckhout

Is - of beter wás - Laurette Onkelinx een machtspolitica? Zeer zeker

Bart Eeckhout is opiniërend hoofdredacteur van deze krant.

2 © Wouter Van Vooren

Het politieke einde van een tegenstrever is een goed moment om eerbare politici te onderscheiden van de, welja, anderen. Ook bij de tegelijk laattijdige en toch onverwachte aankondiging van de exit van PS-boegbeeld Laurette Onkelinx geldt die regel.

Er zijn toppolitici, uit alle democratische partijen, die moeiteloos hun diepe en blijvende meningsverschillen met mevrouw Onkelinx weten te overbruggen om hun respect te betuigen. En er zijn er anderen die er zich van afmaken met een boertige tweet.

Je kunt het eerste hypocriet noemen. Wij willen het liever een klein gebaar van menselijke grootsheid noemen. Het is het wederzijdse respect onder gladiatoren.

2 Laurette Onkelinx. © BELGA

Is – of beter wás – Laurette Onkelinx een machtspolitica? Zeer zeker.