Opinie
Luc Desmedt en Johan De Mol

Openbaarvervoerheffing kan nieuwe lente inluiden

“De Vlaamse regering wil automobilisten verleiden om voortaan tram of bus te kiezen. In de huidige besparingslogica is dit onmogelijk”

1 Een bus van De Lijn vertrekt uit het station van Oostende. © Photo News

Luc Desmedt is bestuurslid van de Reizigersbond, Johan De Mol is mobiliteitsexpert aan de Universiteit Gent.

Share

Waarom investeert de minister niet in automatische telapparatuur, zoals bij de Brusselse MIVB?

Duurzame mobiliteit vraagt ingrijpende maatregelen. De uitrol van de Vlaamse vervoerregio’s – in principe nochtans een goed idee – mist ambitie, kwaliteit en middelen. Een openbaarvervoerheffing kan het dreigend tekort aanvullen.

Om basisbereikbaarheid te verzekeren wordt Vlaanderen sinds vorig jaar ingedeeld in vijftien vervoerregio’s. Evenveel regioraden adviseren over het kernnet en bepalen het aanvullend busnet en vervoer op maat. Na jaren beknibbelen op exploitatiemiddelen, zelfs op het kernnet De Lijn, dreigt een nieuwe besparingsronde. Bijkomend budget is nergens bepaald. Of gemeentebesturen dreigende tekorten zullen bijpassen, valt te betwijfelen.

De praktijk in de proefregio’s bewijst daarenboven dat gemeentebesturen niet op de hoogte zijn van de voorstellen die in de vervoerregioraad worden besproken.

nieuws

cult

zine