Taalblog
Ann De Craemer

Ook Vlaamse moeders verdienen het hun wijsheden gebundeld te zien

2 Ann De Craemer. © Eric De Mildt

Schrijfster Ann De Craemer verwoordt haar liefde voor taal in de blog 'Ik hou van taal'.

2 © rv

Heeft u nog geen cadeau voor moederdag zondag? Dan heb ik een fantastische tip voor u. Over taal en moeders is namelijk net een heerlijk boek verschenen: 'Mijn moeder zei altijd' van Jaap Toorenaar. Het boek prijkt momenteel op de vijfde plaats van de Nederlandse Bestseller 60 - en terecht. De tweede druk werd trouwens al in gang gezet nog voor het boek officieel in de winkel lag.

We kennen ze allemaal wel: de nuchtere wijsheden die onze ouders en grootouders ons in vaak schitterende oneliners meegaven. Ze halen meestal niet het woordenboek, maar omdat ze het verdienen om overgeleverd te worden, besloot reclamemaker Jaap Toorenaar ze te bundelen. Zijn boek is het resultaat van een oproep in tijdschrift Onze Taal, waarin vervolgens ook een eerste inventarisatie verscheen.

Het genre bleek aan te slaan, want ook veel andere media besteedden aandacht aan Toorenaars speurtocht, en de reacties stroomden binnen. Het resultaat noemt Onze Taal "een officieus geschiedenisboekje van onze opvoeding". Dat het boek de titel 'Mijn moeder zei altijd' draagt, is omdat de meeste wijsheden van moeders bleken te komen, want, aldus de auteur, "veel Nederlanders, en zeker de ouderen onder ons, zijn toch vooral door moeders opgevoed".

Share

Wanneer het regende terwijl tegelijk de zon scheen, klonk het dat het 'kermis in de hel' was - een uitdrukking die vast veel Vlamingen kennen maar die we helaas niet vaak meer horen

De ongeveer duizend spreuken in het boek geven een mooi tijdsbeeld van 'de oude tijd', met onvermijdelijk dus ook spreuken die van voor de emancipatie dateren, zoals 'Een vrouwenhand en een koeientand mogen nooit stilstaan'. Of deze, uitgesproken door een moeder tegen haar twee dochters telkens als zij samen uitgingen: 'Denk eraan, God voor ogen en de knieën bij elkaar!'

Maar vooral vind je in het boek spreuken die moeiteloos de tand des tijds hebben doorstaan, zoals deze parels: 'Volg je hart, dat klopt altijd', en 'Alles waar te voor staat, is slecht, behalve tevreden'.

'Mijn moeder zei altijd' doet elke lezer terugdenken aan de geestige, verstandige of memorabele spreuken van eigen ouders en grootouders. Zo zei mijn grootmoeder dit wanneer iemand klaagde dat een gerecht dat ze had klaargemaakt te warm was: 'Als het warm is, is 't voor iedereen goed'. Wanneer het regende terwijl tegelijk de zon scheen, klonk het dat het 'kermis in de hel' was - een uitdrukking die vast veel Vlamingen kennen maar die we helaas niet vaak meer horen.

Iemand die het vooral moest hebben van uiterlijke schijn, beschreef mijn grootmoeder als volgt: 'Het is er een van vanboven blinken en vanonderen stinken'. Wie in de winter deuren liet openstaan, kreeg deze vermaning te horen: 'We stoken niet voor de koning!'

In het boek staan helaas niet veel typisch Vlaamse spreuken, maar daar kan u verandering in brengen door uw moeder het boek cadeau te doen, herinneringen op te halen aan vroeger en die te sturen naar ouders@onzetaal.nl.

Omdat ook Vlaamse moeders het verdienen hun wijsheden gebundeld te zien.

Dossier Ann De Craemer
Dossier Ann De Craemer

Schrijfster Ann De Craemer verwoordt haar liefde voor taal in de blog "Ik hou van taal".

Lees alle artikels

zine